• Contact

Recht op nabestaandenpensioen?

24 augustus 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Sara en haar ex-partner meldden elkaar niet aan als partners bij ABP

ABP weigert om Sara met terugwerkende kracht nabestaandenpensioen te geven. ABP vindt dat Sara niet aan de voorwaarden voldeed. Daarom heeft zij geen recht op nabestaandenpensioen. Sara is het hier niet mee eens. Zij maakt bezwaar tegen de beslissing van ABP en doet een beroep op coulance. 

De situatie: Sara woont niet meer samen met haar ex-partner

Sara en haar ex-partner meldden elkaar niet aan als partner bij ABP toen zij samenwoonden. Hierdoor is er volgens het pensioenreglement geen recht op nabestaandenpensioen. Volgens Sara hadden zij en haar ex-partner beiden de wens om elkaar bij hun pensioenfonds te registreren. Zij dacht ook dat dit al was gebeurd.  

De beslissing: De Commissie vraagt ABP om Sara alsnog nabestaandenpensioen te geven

De Commissie vindt dat ABP het reglement juist toepast. Volgens de Commissie is het wel duidelijk dat Sara en haar ex-partner voor een lange tijd samenwoonden. In die tijd voldeden zij aan de voorwaarden van het pensioenreglement. De Commissie begrijpt dat het voor Sara onredelijk voelt dat zij geen nabestaandenpensioen krijgt als haar ex-partner overlijdt. Vanwege de bijzondere situatie vindt de Commissie dat in dit geval de hardheidsclausule geldt. De Commissie vraagt ABP om Sara alsnog nabestaandenpensioen te geven.