ABP herrekent het ABP ExtraPensioen (AEP) niet

10 juli 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Peter vindt dat ABP zijn ABP ExtraPensioen opnieuw moet berekenen

Peter vindt de manier waarop ABP de kosten over het ABP Extra Pensioen berekent onrechtmatig. Hij is van mening dat de berekening van ABP niet juist is. Daarnaast is hij het niet eens met het samenvoegen van zijn ABP ExtraPensioen met het gewone ABP pensioen.  

De situatie: ABP berekent het ABP ExtraPensioen van Peter niet opnieuw

Peter vindt dat ABP zijn ABP ExtraPensioen opnieuw moet berekenen vanaf het moment dat hij dit pensioen opbouwt. Volgens Peter berekent ABP de kosten niet volgens het pensioenreglement. Zijn ABP ExtraPensioen is hierdoor te laag. ABP vindt dat de berekening van de kosten juist is.

Volgens Peter mag ABP zijn ABP ExtraPensioen en zijn ouderdomspensioen niet samenvoegen. De verhoging van het ABP ExtraPensioen (indexatie) is anders dan de indexatie over het ouderdomspensioen. ABP vindt dat het reglement juist wordt toegepast. Volgens het reglement wordt het ABP ExtraPensioen toegevoegd aan het ouderdomspensioen als een deelnemer met pensioen gaat. En daarna geldt alleen nog de indexatie op het ouderdomspensioen van ABP.

De beslissing: ABP hoeft het ABP ExtraPensioen van Peter niet opnieuw te berekenen

De Commissie vindt dat ABP het ABP ExtraPensioen juist berekent. ABP berekent de kosten volgens het pensioenreglement.

Daarnaast vindt de Commissie dat het omzetten van het ABP ExtraPensioen naar ouderdomspensioen juist is. Het ABP ExtraPensioen is geen ‘zelfstandig’ pensioen, maar een aanvulling op het ouderdomspensioen. Daarom wordt dit pensioen bij pensioeningang omgezet naar ouderdomspensioen. Daarna gelden de verhogingen voor het ouderdomspensioen zoals ze in het pensioenreglement staan. Onder voorwaarden verhoogt ABP het pensioen van Peter met de prijsontwikkeling.