Internationale waardeoverdracht niet mogelijk

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Chantal vindt dat ABP internationale waardeoverdracht moet uitvoeren

Chantal wil haar pensioen overdragen van haar Pensioeninstelling in Engeland naar ABP. ABP wil niet meewerken aan dit verzoek. Chantal is het daar niet mee eens en wil dat ABP de overdracht toch door laat gaan. 

De situatie: ABP wil niet meewerken aan de waardeoverdracht

Chantal vroeg in 2017 internationale waardeoverdracht aan van haar pensioeninstelling in Engeland naar ABP. ABP gaf toen aan dat waardeoverdracht op dat moment niet mogelijk was. Omdat de dekkingsgraad van ABP niet hoog genoeg was. Chantal kon een nieuwe aanvraag doen wanneer de dekkingsgraad weer hoog genoeg was. Toen Chantal dit in 2021 deed, wilde ABP niet meer meewerken. Chantal bouwde op dat moment geen pensioen meer op bij ABP. En dan kan het pensioen niet meer worden overgedragen. Chantal is het daar niet mee eens en wil dat ABP de overdracht toch door laat gaan. 

De beslissing: ABP informeerde Chantal niet goed. Maar de waardeoverdracht kan niet doorgaan

ABP vertelde Chantal dat waardeoverdracht niet mogelijk was, omdat de dekkingsgraad niet hoog genoeg was. Dat klopte niet. ABP kon de waardeoverdracht om een andere reden niet uitvoeren. Internationale waardeoverdracht is alleen mogelijk wanneer iemand nog werkt. Omdat Chantal al sinds 2011 niet meer werkte, kon de waardeoverdracht al bij de aanvraag niet doorgaan.

De Commissie stelt vast dat Chantal verkeerde informatie kreeg. Dat gebeurde meerdere keren. Zij dacht daardoor dat haar pensioen kon worden overgedragen wanneer de dekkingsgraad weer hoog genoeg was. Dit was niet juist. Maar dat betekent niet dat ABP de waardeoverdracht toch door moet laten gaan. De wet staat dit niet toe. Gelet op de bijzondere omstandigheden in de situatie van Chantal kent de commissie aan haar een tegemoetkoming in de gemaakte onkosten toe.