Hoogte pensioen

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep.  U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Stan vindt dat zijn pensioen te laag is

Dit komt volgens Stan doordat ABP fouten maakte bij de berekening hiervan. ABP vindt dat het pensioen van Stan juist is berekend. 

De situatie: ABP verhoogt het pensioen van Stan niet

Volgens Stan gebruikt ABP een te lage berekeningsgrondslag voor het berekenen van zijn pensioen. De berekeningsgrondslag is het deel van het inkomen dat we gebruiken voor het berekenen van het pensioen. Ook gebruikt ABP volgens hem tussen 2004 en 2007 een onjuist inkomen voor de berekening. Volgens Stan was zijn inkomen in die jaren hoger. Dit staat ook in een brief die hij van ABP kreeg. Daarnaast vindt Stan dat ABP te weinig pensioenjaren meeneemt in het berekenen van zijn pensioen. ABP vindt dat het pensioen van Stan goed is berekend. ABP heeft deze berekening aan Stan uitgelegd. 

De beslissing: ABP hoeft het pensioen voor Stan niet te verhogen

De Commissie stelt vast dat ABP het pensioen van Stan berekende met het juiste pensioengevend inkomen. En met de juiste pensioengeldige jaren. De berekeningen maakte ABP volgens het pensioenreglement en de Abp-wet. Stan ontving in 2007 wel een brief waarin een te hoog pensioengevend inkomen 2007 stond. Maar de commissie stelt vast dat dit pensioengevend inkomen niet van belang is voor de berekening van zijn pensioen. Dat komt omdat hij in 2007 uit dienst ging. De pensioenopbouw in 2007 moet ABP dan berekenen met het pensioengevend inkomen van 2006.

 

Ook het aantal pensioengevende jaren is juist. Dit is anders dan de werkelijk gewerkte jaren. Dat komt doordat het pensioen dat is opgebouwd tijdens de Abp-wet, bij de overgang naar het pensioenreglement in 1996 is omgerekend. Daarbij werd het pensioen in het nieuwe pensioenreglement gelijk gesteld aan het pensioen dat onder de ABP-wet was opgebouwd.  De Commissie vindt ook dat ABP Stan een aantal keer duidelijke informatie gaf over het omrekenen van het pensioen.