Geen toekenning voorwaardelijk pensioen

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: ABP wil Roel geen voorwaardelijk pensioen geven

Roel vindt dat ABP hem voorwaardelijk pensioen moet geven. Dit is extra ouderdomspensioen dat iemand kan krijgen. Diegene moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. ABP is van mening dat Roel niet aan de voorwaarden voldoet. ABP wil Roel daarom geen voorwaardelijk pensioen geven. 

De situatie: Roel was een tijd geen deelnemer bij ABP

Roel werkte in het verleden bij een overheidsorganisatie. Daarom bouwde hij altijd pensioen op bij ABP. In 2017 ging Roel bij een gemeente werken. De eerste 10 maanden werkte hij daar via een detacheringsbureau. In deze tijd bouwde hij daarom geen pensioen op bij ABP. Al werkte Roel altijd bij een overheidsorganisatie, toch stopte hij met pensioen opbouwen. Wanneer de pensioenopbouw meer dan 2 maanden stopt, vervalt het recht op voorwaardelijk pensioen. Roel vindt dat onrechtvaardig. Hij denkt dat het voorwaardelijk pensioen niet was vervallen als hij in dezelfde tijd WW had aangevraagd. Roel doet een beroep op de hardheidsclausule. Omdat hij vindt dat het gebruik van het reglement voor hem onredelijk is. 

De beslissing: ABP hoeft Roel geen voorwaardelijk pensioen te geven

Volgens de Commissie is het niet zeker dat Roel ook bij de gemeente had kunnen gaan werken vanuit een WW-situatie. Bovendien had hij dan over deze tijd veel minder pensioen opgebouwd bij ABP. De Commissie vindt dat ABP zich aan de regels van het pensioenreglement houdt. Het vervallen van pensioen onder voorwaarden bij een onderbreking van meer dan 2 maanden, staat in het pensioenreglement. De Commissie vindt het vervallen van het pensioen onder voorwaarden niet onredelijk. Dit is door sociale partners zo bedoeld.