Geen toekenning arbeidsongeschiktheidspensioen

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: ABP geeft Kees geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Kees krijgt vanaf 2017 een WIA-uitkering van UWV. Hij vindt dat zijn eerste ziektedag al in 2006 was en niet in 2015. Als zijn eerste ziektedag in 2006 was, zou hij recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP. ABP vindt dat de eerste ziektedag van Kees in 2015 is. Daarom krijgt Kees geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP. Kees is het hier niet mee eens. Hij doet een beroep op de hardheidsclausule. 

De situatie: ABP en Kees zijn het niet eens over de eerste ziektedag van Kees

Kees werkte eerst bij de politie. Hij bouwde toen pensioen op bij ABP. Kees ging daarna werken bij een andere werkgever. Deze werkgever was niet aangesloten bij ABP. Kees bouwde daarom geen pensioen meer op bij ABP. In 2017 werd Kees arbeidsongeschikt en kreeg hij een WIA-uitkering van UWV. UWV besliste dat de eerste ziektedag waarop de WIA-uitkering van Kees gebaseerd is in 2015 was. Op de door UWV vastgestelde eerste ziektedag was Kees geen deelnemer bij ABP. Hij werkte toen niet meer bij de politie. Daarom heeft hij ook geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP.

Kees is het daar niet mee eens. Volgens de politie is de arbeidsongeschiktheid van Kees tijdens zijn werk bij de politie ontstaan. En toen bouwde hij wel pensioen op bij ABP. ABP vindt dat UWV de eerste ziektedag bepaalt. 

De beslissing: ABP hoeft Kees geen arbeidsongeschiktheidspensioen te geven

De Commissie stelt vast dat ABP zich aan de regels van het pensioenreglement hield. Het pensioenreglement beschrijft de voorwaarden voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering. En dit gaat ook in op dezelfde dag als de WIA-uitkering. Maar alleen wanneer iemand op de eerste ziektedag bij ABP pensioen opbouwt. En dat was niet zo. Volgens UWV was de eerste ziektedag van Kees 4 november 2015.

ABP moet de beslissing van UWV volgen. Dat de vorige werkgever van Kees aangeeft dat de arbeidsongeschiktheid tijdens het politiewerk is ontstaan, maakt dat niet anders. Het naleven van het pensioenreglement leidt volgens de commissie niet tot een onredelijke situatie.  

Omdat Kees geen recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP heeft hij ook geen recht op pensioenopbouw bij ABP tijdens zijn arbeidsongeschiktheid.