• Contact

ABP verhoogt het bijzonder nabestaandenpensioen voor de ex-partner niet

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Nicole vindt dat ABP haar pensioen moet verhogen

De ex-partner van Nicole is overleden. Zij ontvangt daarom een nabestaandenpensioen voor de ex-partner van ABP. Nicole vindt dat dit pensioen te laag is. Want haar partner had in het verleden meer pensioen opgebouwd. Zij wil daarom dat ABP haar pensioen verhoogt. ABP is van mening dat zij het pensioen van Nicole juist berekende. ABP verhoogt het pensioen daarom niet. 

De situatie: ABP verhoogt het pensioen van Nicole na waardeoverdracht niet

De ex-partner van Nicole liet in 2002 zijn pensioen overdragen van PGGM naar ABP. Bij ABP heeft haar ex-partner toen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen gekregen. Het nabestaandenpensioen was op risicobasis. Dat betekent dat dit pensioen in sommige situaties kan vervallen. Het pensioen wordt alleen uitbetaald wanneer:

-        de partner overlijdt terwijl deze nog pensioen bij ABP opbouwt, of

-        de partner tot zijn pensioeningang bij ABP pensioen opbouwt en daarna overlijdt.

Ook bij een scheiding vervalt dit nabestaandenpensioen. Nicole en haar partner zijn in 2005 gescheiden. Hierdoor is het nabestaandenpensioen uit de waardeoverdracht vervallen. Want dit was nabestaandenpensioen op risicobasis. In 2011 overleed haar ex-partner. Nicole krijgt van ABP alleen het pensioen voor een ex-partner dat bij ABP is opgebouwd. Ze krijgt niet het pensioen uit de waardeoverdracht. Nicole vindt dat ABP haar en haar ex-partner bij de waardeoverdracht niet goed uitlegde dat het nabestaandenpensioen kan vervallen. Ook is zij van mening dat ABP het pensioen niet goed berekende. Zij wil daarom dat ABP haar pensioen verhoogt. En zij beroept zich op de hardheidsclausule. 

De beslissing: ABP hoeft het pensioen van Nicole niet te verhogen

De Commissie stelt vast dat ABP het pensioen bij de waardeoverdracht juist berekende. Ook heeft ABP de ex-partner van Nicole voldoende geïnformeerd. ABP stuurde alle deelnemers voor de start van de waardeoverdracht een toelichting of brochure. Hierin staat informatie over de mogelijke gevolgen van een waardeoverdracht voor het nabestaandenpensioen op risicobasis. Bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn als je niet meer deelneemt bij ABP. En wat er gebeurt als je gaat scheiden. De ex-partner van Nicole stelde bij de waardeoverdracht geen vragen aan ABP over het pensioen.
ABP paste het reglement juist toe. Daarom is het nabestaandenpensioen van de waardeoverdracht bij de echtscheiding vervallen. De Commissie vindt dat er geen sprake is van een onredelijke situatie. De hardheidsclausule is daarom niet van toepassing.