• Contact

ABP verhoogt het arbeidsongeschiktheidspensioen niet

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Jessica vindt dat ABP haar arbeidsongeschiktheidspensioen moet verhogen

Jessica vindt dat ABP haar arbeidsongeschiktheidspensioen berekende met het verkeerde reglement. Haar arbeidsongeschiktheidspensioen is daardoor te laag. ABP vindt dat zij het arbeidsongeschiktheidspensioen van Jessica met het juiste reglement berekende. En dat haar pensioen daarom niet hoeft te worden verhoogd. 

De situatie: ABP verhoogt het arbeidsongeschiktheidspensioen van Jessica niet

Jessica werd in 2010 arbeidsongeschikt. Maar zij vroeg pas in 2019 arbeidsongeschiktheidspensioen aan. ABP kende aan Jessica arbeidsongeschiktheidspensioen toe. En ze krijgt pensioenopbouw zonder daarvoor premie te betalen. Dit gebeurde met terugwerkende kracht tot 2010. ABP berekende dit pensioen met het reglement op het moment dat Jessica arbeidsongeschikt werd. Dit zou ook zijn gebeurd als Jessica het pensioen op tijd had aangevraagd. Jessica vindt dat ABP moest rekenen met het reglement op het moment van toekenning van dit pensioen. Dat was in 2019. Volgens Jessica zou haar arbeidsongeschiktheidspensioen dan hoger zijn.

In januari 2018 hebben de sociale partners wijzigingen doorgevoerd in het reglement. Jessica vindt dat deze aanpassingen ook moeten gelden voor pensioen dat vóór 2018 is ingegaan. Ook dan zou het arbeidsongeschiktheidspensioen volgens Jessica hoger zijn. Jessica vindt tenslotte dat de werkwijze voor haar tot een onredelijke situatie leidt. Zij doet daarom een beroep op de hardheidsclausule.

De beslissing: ABP hoeft het arbeidsongeschiktheidspensioen niet te verhogen

De Commissie stelt vast dat ABP het pensioenreglement goed toepast. ABP moet het arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen met het reglement dat gold toen Jessica arbeidsongeschikt werd en WIA kreeg. ABP berekende het arbeidsongeschiktheidspensioen daarom goed. Zo zijn alle deelnemers in dezelfde situatie gelijk.  

De Commissie vindt ook dat sociale partners beslissen over de inhoud van het reglement. De sociale partners beslisten of de aanpassingen ook golden voor pensioen dat inging voor 2018. Zij besloten dat dit niet zo was. ABP moet zich aan het pensioenreglement houden.

De Commissie beslist dat de toepassing van het reglement uit 2010 niet onredelijk is. De Commissie vindt ook niet dat er reden is om de hardheidsclausule toe te passen.