• Contact

Heeft ABP de pensioenopbouw terecht gestopt op 62 jaar?

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Evelien is het oneens met haar aantal opgebouwde pensioenjaren

Evelien kreeg invaliditeitspensioen. Daarnaast bouwde zij ouderdomspensioen op. Deze pensioenopbouw liep door tot zij 62 jaar werd. Evelien vindt dat de pensioenopbouw moest doorlopen tot zij 65 jaar werd. Bij de berekening van haar ouderdomspensioen mist zij nu 3 jaar pensioenopbouw. Zij vindt  dat ABP haar hierover niet goed informeerde. En dat ABP haar misleid heeft.

De situatie: De pensioenopbouw van Evelien stopte toen zij 62 jaar werd

Naast haar invaliditeitspensioen bouwde Evelien ook ouderdomspensioen op. Een invaliditeitspensioen dat start ná 1 april 1997 loopt door tot 62 jaar. Dit staat in het pensioenreglement en hing samen met de toenmalige regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Evelien krijgt invaliditeitspensioen sinds 1 april 1998. Op 10 april 2002 werd zij 62 jaar. ABP stopte haar invaliditeitspensioen op 1 mei 2002. Evelien kreeg ouderdomspensioen vanaf april 2005. In maart 2021 geeft Evelien aan dat zij het niet eens is met de duur van de pensioenopbouw. Zij vindt dat ABP haar hierover niet goed informeerde. ABP vindt dat de pensioenopbouw juist is. 

De beslissing: ABP heeft de pensioenopbouw terecht gestopt op 62 jaar

Evelien kreeg vanaf 1 april 1998 invaliditeitspensioen. De opbouw voor het ouderdomspensioen loopt dan door tot 62 jaar.  De Commissie zegt dat dit duidelijk in het pensioenreglement staat. ABP paste het pensioenreglement goed toe en stelde het aantal pensioenjaren correct vast.
De Commissie vindt daarnaast dat ABP Evelien niet misleid heeft. Wel geeft de Commissie aan dat ABP haar niet altijd juist informeerde. De Commissie vindt niet dat er sprake is van een onredelijke uitkomst. De Commissie past de hardheidsclausule dan ook niet toe.