• Contact

Ouderdomspensioen kan lager worden bij samenwonen na AOW

21 december 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP verlaagde het ouderdomspensioen van Erik

Erik bouwde vóór 1995 pensioen op bij ABP. Voor deelnemers die voor 1995 pensioen opbouwden kan de hoogte van het pensioen veranderen. Het pensioen is hoger voor alleenstaande deelnemers en lager voor deelnemers met een partner. 

Erik krijgt nu pensioen van ABP. En hij is gaan samenwonen. ABP moest daarom zijn pensioen verlagen. En Erik moest een deel van zijn pensioen terugbetalen. Erik vindt dat ABP hem hierover niet goed informeerde. In de brieven van ABP stond steeds een ander bedrag. 

De situatie: Erik ontving veel verschillende informatie over zijn pensioen

Toen Erik ging samenwonen gaf hij dat door aan ABP. En hij vroeg wat dat betekende voor zijn pensioen. ABP gaf bij Erik aan dat zijn pensioen lager werd. Maar in de brief werd niet het juiste netto pensioen genoemd. ABP verbeterde dit daarna wel.

In diezelfde tijd waren er meer aanpassingen. In juli 2022 en in januari 2023 verhoogde ABP alle pensioenen. Erik ontving toen weer nieuwe informatie. Door alle aanpassingen was het voor Erik niet duidelijk hoe hoog zijn pensioen was.

De beslissing: ABP hoeft het pensioen van Erik niet aan te passen

De Commissie vindt dat ABP het pensioen van Erik juist heeft verlaagd. De regels hierover staan in het pensioenreglement. Het pensioen van Erik werd lager omdat hij ging samenwonen. Het is ongelukkig dat het pensioen van Erik daarna steeds veranderde. De commissie begrijpt goed dat dit voor Erik verwarrend was. Ook stond er een fout in de eerste brief. Maar de Commissie vindt dat de informatie daarna juist was.