• Contact

Kan ABP het ouderdomspensioen vehogen?

21 december 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP verhoogt het ouderdomspensioen van Sven niet

Sven vindt dat ABP zijn ouderdomspensioen moet verhogen. Volgens hem is de diensttijd van meerdere werkgevers niet meegenomen in zijn pensioenopbouw. En de diensttijd bij een van zijn andere werkgevers is onjuist. Ook is zijn arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) niet juist. En er wordt sinds 2007 ten onrechte een franchise van zijn salaris afgehaald. Volgens ABP klopt de hoogte van Svens pensioen wel.

De situatie: Sven werkte in het verleden tegelijkertijd bij meerdere werkgevers

Volgens Sven betaalden al deze werkgevers ook premie voor zijn pensioen. Maar deze werkgevers zijn bij ABP niet bekend. Bij een werkgever die wel bij ABP bekend is, was het dienstverband te klein. Daarom hoefde deze werkgever Sven niet aan te melden en bouwde hij ook geen pensioen op. Bij zijn laatste werkgever bouwde Sven volgens de gegevens van ABP geen volledig pensioen op. Sven werkte daar in deeltijd. De franchise wordt terecht in mindering gebracht op het salaris van Sven. Deelnemers bij ABP bouwen alleen pensioen op over het resterende gedeelte van het salaris.

Sven vindt dat zijn AOP  te laag is. Maar ABP vindt dat zij de hoogte van het AOP wel correct berekende. 

De beslissing: ABP hoeft het pensioen van Sven niet te verhogen

Volgens de Commissie verwerkte ABP de informatie van al zijn werkgevers die bij ABP bekend zijn, in Svens pensioen. En is de Abp-wet goed toegepast. Ook de pensioenopbouw bij de laatste werkgever van Sven is juist. Volgens de Commissie berekende ABP het AOP met het juiste pensioengevend inkomen. En zijn er geen fouten gemaakt in de berekening hiervan.

De Commissie vindt verder dat ABP de franchise juist toepast. Over een deel van het salaris bouw je  geen pensioen op bij ABP. Dat deel is de franchise. Deze is ongeveer gelijk aan de AOW. Voor dat deel van het salaris betaal je geen premie.