• Contact

Kan ABP het ouderdomspensioen veranderen?

20 december 2023

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: ABP past het ouderdomspensioen van Erik aan

Vanaf 1 december 2021 veranderde de AOW van Erik. Zijn pensioen van ABP werd daardoor hoger. Erik vindt dat ABP zijn pensioen moet verhogen vanaf 1 oktober 2020. Volgens ABP is de verhoging juist doorgevoerd. 

De situatie: de AOW van Erik veranderde

Erik heeft een partner. Daarom kreeg hij AOW voor gehuwden. Die is lager dan de AOW voor ongehuwden. En Erik kreeg ook ouderdomspensioen van ABP voor gehuwden. Dat is lager dan ouderdomspensioen voor ongehuwden.

Sinds 1 oktober 2020 woont Erik samen met 2 of meer personen van 18 jaar of ouder. Daarom kreeg Erik recht op AOW voor ongehuwden. Die krijgt hij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar de SVB wist niet vanzelf dat de thuissituatie van Erik veranderde. Dat moest Erik zelf doorgeven. Erik gaf de wijziging pas later door. De SVB gaf hem daarom ook pas later AOW voor ongehuwden. Die ging in op 1 december 2021.

ABP past het pensioen steeds aan op het moment dat de AOW verandert. Dat staat in het pensioenreglement. Daarom paste ABP het pensioen aan vanaf 1 december 2021. En dus niet vanaf het moment dat Erik werkelijk anders woonde. 

De beslissing: ABP hoeft het pensioen van Erik niet eerder te verhogen

De Commissie vindt dat ABP het pensioen van Erik juist verhoogde. ABP moet het pensioenreglement volgen. En in dat reglement staat dat het pensioen wordt aangepast wanneer de AOW verandert. De SVB paste de AOW van Erik aan op 1 december 2021. ABP hoeft het pensioen van Erik daarom niet te verhogen.