• Contact

Ouderdomspensioen en verhoging: regels voor berekening dekkingsgraad

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Egon vindt dat zijn pensioen vanaf 2022 hoger moet zijn.

ABP heeft de pensioenen op 1 januari 2022 niet verhoogd, omdat de dekkingsgraad hiervoor te laag was. Egon vindt dat ABP voor de berekening van de hoogte van de dekkingsgraad niet de rekenregels van DNB moet gebruiken. Volgens Egon moet ABP de dekkingsgraad zelf toetsen aan internationale regels.

De situatie:
ABP verhoogde de pensioenen op 1 januari 2022 niet

Egon is het er niet mee eens dat zijn pensioen niet is verhoogd. Volgens hem is de manier waarop ABP de hoogte van de dekkingsgraad berekent onjuist. Hij vindt dat ABP verplicht is om internationale rekenregels te gebruiken om de hoogte van de dekkingsgraad te bepalen. De dekkingsgraad zou dan hoger zijn, waardoor ABP het pensioen ook kan verhogen..

De beslissing:
Egon heeft geen belang meer bij het indienen van zijn beroep

De commissie verklaart hem daarom niet ontvankelijk. Dit betekent dat de commissie niet inhoudelijk beslist over zijn beroep. Toen Egon zijn beroep indiende was dit belang er wel. ABP had zijn pensioen toen nog niet verhoogd. Inmiddels heeft Egon op 1 juli 2022 alsnog de maximale indexatie ontvangen die ABP op 1 januari 2022 kon geven. Alhoewel dit niet nodig is geeft de commissie inhoudelijk nog aan dat de regels voor deelnemers worden afgesproken door sociale partners en vastgelegd in het pensioenreglement. Sommige regels volgen uit de wet. ABP mag niet van het pensioenreglement en de wet afwijken. In het pensioenreglement staat dat ABP het pensioen niet mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) per 31 oktober van het voorgaand jaar lager is dan 110%. Per 31 oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad van ABP veel lager. De pensioenen zijn daarom niet verhoogd. ABP mag de hoogte van de dekkingsgraad niet op een andere manier berekenen. En dus ook geen gebruik maken van internationale regels. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel heeft de Nederlandse overheid per 1 juli 2022 tijdelijk de indexatieregels in 2022 versoepelt. ABP heeft haar indexatiebeleid hierop aangepast en de pensioenen op 1 juli 2022 verhoogd met 2,39%. Ook ontvingen gepensioneerden een nabetaling in juli 2022.