• Contact

Geen recht op het voorwaardelijk pensioen

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Tim vindt dat hij recht heeft op het voorwaardelijk pensioen.

Volgens hem mocht dit niet vervallen toen hij uit dienst ging voor zijn pensioendatum. Ook vindt hij dat ABP hem had moeten informeren over het vervallen van het voorwaardelijk pensioen. En over de mogelijkheid om dit veilig te stellen. Dit kan door (een deel van) het pensioen meteen aansluitend aan het ontslag in te laten gaan.

De situatie:
Het voorwaardelijk pensioen is vervallen omdat Tim ontslag nam voor zijn pensioendatum

Een werknemer heeft recht op voorwaardelijk pensioen als hij zonder onderbreking pensioen opbouwt tot 1 januari 2023. Of als het pensioen (voor een deel) meteen start nadat hij uit dienst gaat voor 2023. Tim heeft eerder dan de pensioendatum ontslag genomen. Hij kon tot en met de datum van zijn ontslag een (deel) van zijn ouderdomspensioen aanvragen. Dit heeft hij niet gedaan. Hierdoor heeft hij geen recht meer op het voorwaardelijk pensioen.


De beslissing:
De Commissie vindt dat ABP het voorwaardelijk pensioen niet hoeft toe te kennen

Want Tim voldoet niet aan de voorwaarden van het pensioenreglement. In het pensioenreglement en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kun je deze voorwaarden lezen. Er is namelijk alleen recht op voorwaardelijk pensioen als een dienstverband zonder onderbreking doorloopt. ABP heeft een zorgplicht. Maar deze gaat niet zo ver dat ABP deelnemers actief moet wijzen op alle mogelijkheden uit het pensioenreglement. Een deelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid. ABP heeft haar informatie- en zorgplicht voldoende uitgevoerd.