• Contact

Hoogte opgebouwd pensioen

2 mei 2022

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Jan vindt dat zijn pensioen niet goed (te laag) berekend is

Hij vindt dat ABP over de pensioenopbouw tussen 1976 en 1983 ten onrechte rekening houdt met een deeltijdfactor.

De situatie:
ABP wilde het pensioen van Jan niet aanpassen

Jan werkte vanaf 1 januari 1983 voor 6/10. Tussen mei 1976 en januari 1983 werkte hij fulltime. Toen hij fulltime werkte, betaalde hij hierover pensioenpremie aan ABP. Jan vindt daarom dat hij recht heeft op een volledig pensioen over deze periode. Jan denkt dat ABP bevoegd is om te beslissen over dit pensioen. ABP geeft aan dat het pensioen juist is berekend en dat zij niet meer bevoegd is om het pensioen aan te passen.

De beslissing:
De Commissie vindt dat het pensioen van Jan niet moet worden verhoogd           

De Commissie vindt dat het pensioen van Jan juist is berekend volgens de regels van de Abp-wet die hier gevolgd moeten worden. In de eindloonberekening onder de Abp-wet tot 1986, moet ABP rekening houden met de hele kalendertijd. De deeltijdfactor van 0,6 geldt niet voor deze kalendertijd. Voor het inkomen moet ABP op basis van de Abp-wet kijken naar het inkomen dat Jan daadwerkelijk kreeg op 31 december 1985. Ook de premie is juist vastgesteld. Bovendien merkt de commissie op dat ABP niet meer bevoegd is om te beslissen over de tijd vóór 1996.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.