• Contact

Hoogte nabestaandenpensioen

2 mei 2022

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Patricia vindt dat haar nabestaandenpensioen niet juist berekend is  

Door het overlijden van haar echtgenoot krijgt Patricia nabestaandenpensioen. Patricia is het niet eens met de korting die ABP op dit pensioen toepast na het overlijden van haar echtgenoot. Zij vindt dat ze hierdoor te weinig nabestaandenpensioen krijgt. Ook vindt ze de hoogte van de pensioenopbouw vóór overlijden te laag.

De situatie:
ABP wilde Patricia geen hoger nabestaandenpensioen geven              
                                                                                  
Patricia’s echtgenoot werd begin 2020 ziek. In de laatste levensfase van haar echtgenoot probeerde zij samen met haar man het nabestaandenpensioen te verhogen met ouderdomspensioen. Dat lukte niet. Na het overlijden kreeg Patricia volgens de regels van het pensioenreglement nabestaandenpensioen van ABP. Patricia vindt het nabestaandenpensioen te laag en vraagt ABP om dit te verhogen.

De beslissing: De commissie vindt dat Patricia recht heeft op een hoger nabestaandenpensioen              
De Commissie vindt dat ABP de regels van het pensioenreglement goed heeft gevolgd. Het nabestaandenpensioen is juist berekend. De hoogte van de pensioenopbouw tijdens de arbeidsongeschiktheid klopte. En de fictieve pensioenopbouw van 50% tussen de datum van overlijden en de AOW-leeftijd van de echtgenoot van Patricia ook. De Commissie vindt echter ook dat ABP de echtgenoot van Patricia er niet duidelijk op wees dat hij vrijwillig aanvullend pensioen kon opbouwen. Hierdoor had hij de pensioenopbouw kunnen verhogen van 50% naar 100%. ABP heeft via de aanvraagbrief bij arbeidsongeschiktheid geïnformeerd over deze mogelijkheid. Patricia en haar echtgenoot namen voor het overlijden meerdere keren contact op met ABP. Zij vroegen gericht naar mogelijkheden om het nabestaandenpensioen te verhogen. ABP legde toen niet uit dat de echtgenoot van Patricia vrijwillig aanvullend pensioen kon opbouwen. De Commissie vindt dat ABP daarom niet voldeed aan de zorgplicht. Omdat deze situatie zo bijzonder is, beslist de Commissie dat het nabestaandenpensioen moet worden verhoogd.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.