• Contact

Gerechtvaardigd vertrouwen en toekenning nabestaandenpensioen

2 mei 2022

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Carl vindt dat ABP hem onduidelijke informatie stuurde
Carl begreep uit die informatie dat Peter bij zijn overlijden recht had op nabestaandenpensioen.

De situatie:
Carl dacht dat zijn partner recht had op nabestaandenpensioen  

Carl bouwde pensioen op bij ABP tot 1 januari 1996. Toen Carl pensioen opbouwde gold de ABP-wet. Carl en Peter huwden nadat Carl’s pensioenopbouw bij ABP gestopt was. Toen hij trouwde, werkte hij dus niet meer voor een werkgever die was aangesloten bij ABP. Door de regels in het pensioenreglement had Peter nooit recht op nabestaandenpensioen. Carl kreeg een voorlopige pensioenopgave, diverse betaalspecificaties en een pensioenoverzicht waarin wel een bedrag aan nabestaandenpensioen stond. Hierdoor dacht Carl dat Peter wel recht had op nabestaandenpensioen.

De beslissing:
De Commissie vindt dat Peter geen recht heeft op nabestaandenpensioen

Volgens de Commissie bepalen de regels in het pensioenreglement of een partner nabestaandenpensioen krijgt. Door die regels had Peter geen recht op nabestaandenpensioen. Ondanks dat Carl tijdens een langere periode verkeerde informatie kreeg van ABP, vindt de commissie dat hij er niet op mocht vertrouwen dat Peter nabestaandenpensioen zou krijgen. De verstuurde informatie was alleen ter informatie. Het was geen rechtshandeling waar Carl rechten aan kon ontlenen. Ook was hij voor de privatisering van ABP op 1 januari 1996 correct geïnformeerd over de hoogte van zijn pensioen én de voorwaarden voor nabestaandenpensioen. De Commissie ziet geen ruimte voor schadevergoeding.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.