• Contact

Ouderdomspensioen en toepassing actuariële factor bij pensionering op AOW-leeftijd

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Joop vindt dat ABP hem een hoger ouderdomspensioen moet geven
Hij vindt dat ABP zijn pensioen niet mag verlagen met een actuariële factor. Want zijn pensioen ging in op zijn AOW-leeftijd. Volgens hem gelden actuariële factoren alleen als het pensioen start op een andere leeftijd. Hij zegt dat dit in het reglement staat. Daarnaast vindt hij dat ABP foute informatie aan hem heeft verstrekt. ABP heeft zijn pensioen berekend met de AOW voor een alleenstaande. Maar Joop trouwde al een aantal jaren geleden.

De situatie: Joop krijgt ouderdomspensioen vanaf zijn AOW-leeftijd
Zijn AOW-leeftijd was eerst 67 jaar. Daarna is zijn AOW-leeftijd vervroegd naar 66 jaar en 4 maanden. Joop heeft ervoor gekozen om zijn pensioen te laten ingaan op zijn nieuwe AOW-leeftijd. Hierdoor gaat zijn pensioen 8 maanden eerder in. ABP berekent het pensioen op de van toepassing zijnde pensioenrekenleeftijd (65 jaar voor pensioenopbouw tot 2014; 67 jaar voor pensioenopbouw tussen 2014 en 2018; 68 jaar voor pensioenopbouw vanaf 2018). Vanuit deze verschillende pensioenrekenleeftijden verhoogt of verlaagt ABP het pensioen naar de leeftijd waarop het pensioen ingaat. In de situatie van Joop naar zijn AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden).

De beslissing: De Commissie vindt dat ABP geen hoger ouderdomspensioen moet geven
De Commissie vindt dat de pensioenrekenleeftijden en de actuariële factoren ook van toepassing zijn als het pensioen start op de AOW-leeftijd. Aangezien het pensioen van Joop 8 maanden eerder ingaat, bouwt hij 8 maanden minder pensioen op. En keert ABP 8 maanden langer uit. Daarom verlaagde ABP zijn pensioen met een actuariële factor vergeleken met het bedrag op zijn vorige AOW-leeftijd van 67 jaar. Verder vindt de Commissie dat Joop geen rechten kan ontlenen aan de informatie die hij kreeg. De Commissie vindt dat ABP een fout meteen na toekenning van het pensioen mag repareren.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.