• Contact

Geen recht op terugbetaling betaalde premie voor nevenfuncties

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Sem vindt dat ABP de pensioenpremie van Sem’s nevenfuncties moet terugbetalen
Sem is van mening dat hij te veel premie heeft betaald toen hij pensioen opbouwde. Omdat hij vermoedt dat hij hier nu geen pensioen voor terug krijgt, wil hij de te veel betaalde premie terug. ABP werkt niet mee aan dit verzoek.

De situatie: de commissie vindt dat ABP de betaalde premie niet hoeft terug te betalen
Volgens de Abp-wet werden bij iemand die meer functies tegelijk had de inkomens bij elkaar opgeteld. Over dit hogere inkomen werd dan pensioen opgebouwd. De jaren waarin iemand werkte in meer functies werden samengevoegd in 1 diensttijd. Maar de inkomens werden bij elkaar opgeteld en dat zorgde dus voor een hogere berekeningsgrondslag. De pensioenopbouw met nevenfuncties was daardoor hoger dan de pensioenopbouw zonder nevenfuncties. Anders gezegd bouwde Sem ook pensioen op over de banen die hij tegelijk had.

Ook gold voor Sem een eindloonregeling

Dat betekent dat zijn pensioen is berekend over het laatste salaris voordat hij met pensioen ging. En dat salaris was hoger dan het salaris dat hij daarvoor verdiende toen hij meer functies had.

ABP mag niet meer beslissen over verzoeken die gaan over pensioen dat is opgebouwd voor 1996

Dat komt omdat ABP op 1 januari 1996 is geprivatiseerd. Vanaf die datum stopte de ABP-wet en trad het pensioenreglement in werking. De Commissie ziet ook geen reden voor het terugbetalen van premies omdat wel pensioen is opgebouwd over de betaalde premies. Daarom gaat de Commissie ook niet verder in op het beroep van Sem op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.