Geen recht op hoger nabestaandenpensioen

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Camiel vindt dat ABP het militair nabestaandenpensioen voor zijn partner moet verhogen
Het nabestaandenpensioen in het laatste UPO is volgens hem niet juist. Camiel zegt dat de verschillende pensioenoverzichten niet op elkaar aansluiten. Hij vindt dat hij gewoon moet kunnen vertrouwen op de informatie die hij eerder kreeg over zijn pensioen. Ook is Camiel van mening dat ABP de verhoging van het militair pensioen niet goed berekende. Tenslotte vindt hij dat de omrekening van het pensioen naar zijn pensioenleeftijd niet klopt.

De situatie: De uitgangspunten voor het UPO zijn niet ieder jaar gelijk
Camiel bouwde bij ABP pensioen op in de pensioenregeling voor burgers en in de pensioenregeling voor militairen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is een combinatie van het opgebouwde pensioen in beide regelingen. Op zijn UPO zag Camiel regelmatig andere bedragen aan nabestaandenpensioen staan dan het jaar daarvoor. En in 2016 en 2017 miste Camiel de verhoging van de pensioenbedragen.

De beslissing: De Commissie vindt dat ABP het nabestaandenpensioen niet hoeft te verhogen
Camiel bouwde pensioen op in 2 regelingen. Maar de uitgangspunten voor de berekening van het UPO waren verschillend. Dat is verwarrend. De Commissie geeft Camiel daarom een extra overzicht. De berekening van het nabestaandenpensioen is juist, beoordeelt de Commissie. Ook de omrekening van het pensioen van 68 jaar naar 65 jaar klopt. En er vond wél een verhoging plaats in 2016 en 2017. De verhoging zat in het salaris dat de werkgever doorgaf. ABP berekende hiermee het pensioen.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.