Geen aanvulling samenvallende diensttijd over periode waardeoverdracht

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Max vindt dat hij de aanvulling samenvallende diensttijd ook moet krijgen over de periode die ABP bij de waardeoverdracht heeft overgenomen.

Hij vindt dat de aanvulling onder een extra garantieregeling valt die zijn vorige werkgever heeft toegezegd. Zo staat deze ook in een brief van zijn eerdere werkgever.

De situatie:
Max krijgt geen aanvulling samenvallende diensttijd over de periode die hij bij een ander pensioenfonds opbouwde
De tijd dat Max bij ABP pensioen opbouwde, wordt volgens de brief van het andere fonds verlengd met de diensttijd die hij opbouwde bij het andere fonds. In deze brief staat niks over uitzonderingen, zoals een aanvulling die niet van toepassing zou zijn.

De beslissing:
ABP kent geen aanvulling samenvallende diensttijd toe over de periode van de waardeoverdracht
Het gaat hier om een aanvulling voor deelnemers die een te laag pensioen kregen door de omrekening op 1 januari 1996 van pensioen opgebouwd bij ABP tijdens de Abp-wet naar pensioen volgens het pensioenreglement. Deze aanvulling geldt niet voor pensioen dat is opgebouwd bij een ander fonds. De commissie vindt dat de garantieregeling niet zover kan worden opgerekt dat het pensioen opgebouwd bij het vorige pensioenfonds gelijk is aan pensioen opgebouwd onder de Abp-wet. De garantieregeling was nodig om eenmalig bij de waardeoverdracht een vergelijking te maken. Hierbij werd het pensioen op basis van deze verlengde pensioengeldige periode bij ABP vergeleken met het daadwerkelijk opgebouwde pensioen bij de vorige pensioenuitvoerder. Bij de waardeoverdracht is de hoogste van deze 2 pensioenen ingekocht bij ABP en omgezet naar pensioen volgens het pensioenreglement zoals dat in 2004 gold. Ook spraken de werkgever en ABP bij de waardeoverdracht af dat door de waardeoverdracht geen recht bestaat op de aanvullingen. Waaronder dus ook de aanvulling samenvallende diensttijd.