Nabestaandenpensioen kan niet worden verhoogd

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Jeroen vindt dat ABP zijn nabestaandenpensioen moet verhogen

Sylvia, de partner van Jeroen, kreeg van ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierdoor had zij premievrije pensioenopbouw voor 50%. Zij koos er niet voor om daarnaast bij ABP een verzekering af te sluiten voor vrijwillige aanvullende pensioenopbouw tot 100%. Toen Sylvia overleed, kreeg Jeroen daarom een nabestaandenpensioen berekend naar een meetelwaarde van 50%. Dit geldt voor de pensioenjaren vanaf datum overlijden tot de datum waarop Sylvia de AOW-leeftijd zou hebben bereikt.

De situatie: ABP verhoogt het nabestaandenpensioen van Jeroen niet

Jeroen vindt dat ABP Sylvia onvoldoende informatie gaf over de mogelijkheid van vrijwillige aanvullende pensioenopbouw. Jeroen wil de premie voor deze vrijwillige verzekering na haar dood alsnog betalen. Daarom vraagt hij ABP om de hardheidsclausule toe te passen en zijn nabestaandenpensioen te verhogen. 

De beslissing: ABP moet Jeroen een hoger nabestaandenpensioen geven

De Commissie stelt vast dat Sylvia geen aanvraag indiende voor vrijwillige voortzetting en dat Jeroen hierdoor geen hoger nabestaandenpensioen kan krijgen. De Commissie vindt ook ABP Sylvia voldoende informatie gaf over vrijwillige aanvullende pensioenopbouw. Het pensioenreglement geeft aan dat er geen recht is op een hoger nabestaandenpensioen als geen vrijwillige voortzetting is aangevraagd.  

Ondanks dat het reglement goed is toegepast, is de commissie van oordeel dat dit voor Jeroen tot een onbillijke situatie leidt. Er was sprake van een bijzondere situatie. Sylvia overleed zeer kort na de datum van haar ontslag. Hierdoor heeft ABP haar niet nog een keer kunnen informeren over de mogelijkheid om de premievrije pensioenopbouw vrijwillig aan te vullen tijdens haar arbeidsongeschiktheidspensioen.

Omdat er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij het toepassen van het reglement tot een onredelijke uitkomst leidt, vindt de commissie dat ABP Jeroen alsnog een hoger nabestaanden pensioen moet geven.