ABP verhoogt het pensioen niet na waardeoverdracht

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Thijs vindt dat ABP zijn pensioen uit waardeoverdracht moet verhogen

Thijs droeg  zijn pensioen over van Pensioenfonds KPN naar ABP. Volgens Thijs heeft ABP bij de overdracht fouten gemaakt, waardoor zijn pensioen na waardeoverdracht lager is. Hierdoor kan hij niet eerder met pensioen gaan. ABP zegt dat zij de waardeoverdracht juist uitvoerde. 

De situatie: ABP verhoogt het pensioen van Thijs na waardeoverdracht niet

Thijs vindt dat ABP hem meer pensioen moet toekennen. Volgens hem ontstond er bij de waardeoverdracht van zijn pensioen van pensioenfonds KPN naar ABP een verschil in zijn nadeel. Ook denkt hij het pensioen voor zijn ex-partner 2 maal van zijn pensioen is afgetrokken. Hij wil dat ABP deze fouten corrigeert. 

De beslissing: ABP hoeft het pensioen van Thijs niet te verhogen

De Commissie stelt vast dat de pensioenregelingen van KPN en ABP niet een-op-een met elkaar te vergelijken zijn. De pensioenregelingen verschillen van elkaar. De regeling van KPN kent bijvoorbeeld een andere pensioeningangsdatum dan de pensioenregeling van ABP. Ook heeft de pensioenregeling van KPN alleen ouderdomspensioen. Bij ABP krijgt Thijs naast ouderdomspensioen ook nabestaandenpensioen. Thijs kan dit nabestaandenpensioen bij pensioeningang ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

De commissie constateert dat ABP het pensioen dat Thijs kreeg uit de waardeoverdracht juist berekende. ABP legde deze berekening ook uit aan Thijs. In 1 van de brieven stond echter een foute eindconclusie. Volgens de Commissie had dat niet mogen gebeuren. Maar door de waardeoverdracht is Thijs geen pensioen verloren. Ook is het pensioen van de ex-partner van Thijs maar een keer afgetrokken. ABP hoeft het pensioen van Thijs daarom niet aan te passen.