ABP verhoogt het nabestaandenpensioen niet

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep.  U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt. 

Het probleem: Elly vindt dat ABP haar nabestaandenpensioen moet verhogen

Elly vindt dat ABP een te hoog nabestaandenpensioen berekent voor de drie ex-partners van haar (overleden) partner Willem. Hierdoor ontvangt zij zelf een te laag nabestaandenpensioen. 

De situatie: ABP verhoogt het nabestaandenpensioen van Elly niet

Elly vindt dat ABP de ABP-wet niet goed toepast. Volgens haar moest ABP het nabestaandenpensioen voor de ex-partners na de echtscheiding niet meer verhogen op het moment dat het pensioengevend inkomen van Willem steeg. Hierdoor is het nabestaandenpensioen voor de ex-partners te hoog en haar eigen nabestaandenpensioen te laag. Ook vindt zij dat ABP Willem niet goed informeerde over de hoogte van het nabestaandenpensioen voor zijn ex-partners. ABP vindt dat de berekening van het nabestaandenpensioen juist is. 

De beslissing: ABP hoeft het nabestaandenpensioen voor Elly niet te verhogen

De Commissie stelt vast dat ABP het pensioenreglement en de ABP-wet juist toepast. ABP moet voor de hoogte van het nabestaandenpensioen voor de ex-partners uitgaan van het aantal pensioenjaren tot datum echtscheiding en het pensioengevend inkomen van Willem in 1995. Dus niet van het pensioengevend inkomen op het moment van de echtscheiding. Dat komt omdat de echtscheidingen van Willem tijdens de ABP-wet plaatsvonden. ABP moet daarom in de berekening van het nabestaandenpensioen van de ex-partners rekening houden met individuele salarisstijgingen die Willem vanaf datum echtscheiding tot 1995 ontving. De rechter heeft deze berekeningswijze in het verleden ook bevestigd. ABP berekende het nabestaandenpensioen voor zowel de ex-partners als voor Elly juist.

De Commissie vindt ook dat ABP Willem voldoende en duidelijke informatie gaf over het nabestaandenpensioen voor de ex-partners.