• Contact

Aanvulling door niet verzekerde AOW-tijd partner

27 april 2022

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Marc vindt dat ABP de aanvulling op zijn pensioen aan zijn partner moet betalen
Hij vindt dat dit meer recht doet aan de bedoeling van de aanvulling. Omdat zijn partner een AOW-tekort heeft en niet Marc zelf. Ook houden zijn partner en hij dan samen netto meer pensioen over per maand.

De situatie:
De partner van Marc was niet verzekerd voor de AOW

Omdat deze niet verzekerde AOW-tijd samenvalt met de pensioengeldige tijd van Marc voor 1986, krijgt hij een aanvulling op zijn pensioen. Hij vindt het in deze situatie niet eerlijk om zo streng de regels van het pensioenreglement te volgen. Als ABP de aanvulling rechtstreeks aan zijn partner betaalt, dan betalen zijn partner en hij minder belasting. Ook krijgt zijn partner de aanvulling zelf op haar nabestaandenpensioen als Marc overlijdt.

De beslissing:
De Commissie vindt dat ABP de aanvulling op het pensioen van Marc moet betalen

De Commissie zegt dat ABP het pensioenreglement juist toepast. Deze aanvulling zorgt ervoor dat Marc het pensioen krijgt dat hij volgens de ABP-wet tot 1986 opbouwde. Dat Marc en zijn partner netto minder overhouden per maand door de rechtstreekse betaling aan Marc, is niet onredelijk.
ABP betaalt loonbelasting aan de Belastingdienst. Daarom mag ABP de aanvulling ook niet tot het loon uit een vroeger dienstverband van iemand anders rekenen dan van degene die er recht op heeft. En dat is Marc.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.