• Contact

Na waardeoverdracht voor 1996 geen aanvulling samenvallende diensttijd

8 november 2021

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem:
Monique vindt dat zij te weinig pensioen krijgt

Monique bouwde tegelijk met haar huidige man Peter tussen 1984 en 1989 pensioen op bij ABP. Daarom vindt Monique dat zij recht heeft op de aanvulling samenvallende diensttijd.

De situatie:
In 1989 collectieve waardeoverdracht naar PTT en in 2003 weer terug naar ABP

ABP droeg in 1989 de waarde van het opgebouwde pensioen van Monique over aan het PTT Pensioenfonds. Monique vindt dat ABP haar te weinig pensioen meegaf bij die waardeoverdracht. Omdat ABP haar als ongehuwd behandelde, terwijl zij samenwoonde. In 2003 liet Monique haar pensioen weer overdragen aan ABP. Nu krijgt zij haar hele pensioen van ABP.

De beslissing:
Monique heeft geen recht op de aanvulling samenvallende diensttijd

De commissie vindt dat ABP haar pensioenrechten van voor 1996 juist vaststelde. En correct heeft overgedragen aan de PTT. Op het moment van privatisering in 1996 was zij geen deelnemer meer bij ABP. Dus zij had geen nadeel van de wijzigingen in 1996. De aanvulling samenvallende diensttijd en de andere overgangsrechten zijn er voor deelnemers die hier wel nadeel van hadden. 

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.