Vrijwillige deelneming aan de ABP-pensioenregeling

30 augustus 2021

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Peter vindt dat hij geen premie hoeft te betalen voor voorwaardelijk pensioen
Hij vindt dat ABP hem vooraf beter had moeten informeren over de premie. Want hij had geen recht op voorwaardelijk pensioen, maar hij betaalde hier wel premie voor. Daarom wil hij nu een schadevergoeding.

De situatie: Peter blijft vrijwillig deelnemer bij ABP
Na zijn ontslag wilde Peter op dezelfde manier pensioen blijven opbouwen bij ABP. Hij betaalt daarvoor pensioenpremie. Een onderdeel van de totale premie die hij moet betalen, is de premie voor voorwaardelijk pensioen. Dit was ook zo toen hij nog in dienst was.

De beslissing: De commissie vindt dat er geen recht is op een schadevergoeding
ABP gaf voldoende uitleg over vrijwillige deelneming en volgde ook de regels van het pensioenreglement. In het pensioenaanbod zag Peter duidelijk welke pensioenproducten hij kreeg. En hoeveel premie hij moest betalen. Peter hoefde geen premieberekening. Hij kreeg rustig de tijd om een besluit te nemen. 

De Commissie wijst er tevens op dat Peter, toen hij nog in dienst was, óók geen recht had op voorwaardelijk pensioen. Maar dat hij er ook toen premie voor moest betalen.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.