Bestuur

Het bestuur van ABP bestaat uit dertien leden die werknemers, werkgevers en gepensioneerden vertegenwoordigen:

  • één onafhankelijke voorzitter (geen stemrecht)
  • vier bestuursleden namens de werknemers
  • vijf bestuursleden namens de werkgevers
  • drie bestuursleden namens de gepensioneerden

Corien Wortmann-Kool

Portret Corien Wortmann-Kool

'Ik wil mijn bijdrage leveren aan goede en eerlijke communicatie met onze deelnemers. Over zekerheden en onzekerheden. Zodat deelnemers weten wat ze wél en niet van ABP kunnen verwachten.'

José Meijer

Portret José Meijer

Tweede plaatsvervangend voorzitter

'Bouwen aan vertrouwen, daar werkt ABP de komende jaren hard aan. Ik wil daar heel graag aan meebouwen, mijn steentje aan bijdragen. Omdat vertrouwen van de deelnemers in hun pensioenfonds en in hun pensioenfondsbestuur zo ontzettend belangrijk is.'

Willem Jelle Berg

Portret Willem Jelle Berg

Secretaris

'Het is de kracht van pensioenfondsen dat deelnemers al op jonge leeftijd voor hun pensioen gaan sparen.'

Geraldine Leegwater

'Ik wil bijdragen aan een betrouwbaar, transparant en deskundig bestuur, met als doel dat alle betrokkenen bij ABP kunnen weten wat ze wel, maar ook wat ze niet van ons kunnen verwachten.'

André van Vliet

Portret Xander den Uyl

'Voor een goed pensioen is het nodig om beleggingsrisico’s te nemen. Het is belangrijk dat iedere deelnemer deze risico’s goed begrijpt. Het draait om een optimale balans tussen rendement en risico die aansluit bij de wensen en verwachtingen van onze deelnemers en hun werkgevers. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.'

Jan van Zijl

Portret Jan van Zijl

Eerste plaatsvervangend voorzitter

'Bij pensioenen gaat het volgens mij om één ding: vertrouwen, vertrouwen en nog eens vertrouwen. Pensioen mag voor werknemers en gepensioneerden daarom geen geheimzinnige blackbox zijn. Zij moeten de pensioenregelingen kunnen snappen. Blijvende aandacht voor pensioenbewustzijn is dan ook cruciaal. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.'

Joop van Lunteren

Portret Joop van Lunteren

Plaatsvervangend secretaris

'Pensioen zonder risico bestaat al heel lang niet. Want je zult moeten beleggen om te kunnen indexeren. Maar ons collectieve pensioen is wel het beste dat te krijgen is. En om dat te houden zullen we het stelsel toekomstbestendig moeten maken.'

Mariëtte Doornekamp

Portret Mariëtte Doornekamp

'Pensioen is meer dan kreten in de krant. Pensioen betekent sparen, beleggen, risico’s, het gemiddeld ouder worden van een ieder, solidariteit tussen oudere en jongere werknemers en nog veel meer. Wil je weten wat pensioen voor jou betekent zul je je er in moeten verdiepen. Krantenkoppen in de krant volgen geeft je geen inzicht.'

Carel van Eykelenburg

Portret Carel van Eykelenburg

'Het belang van pensioenen neemt toe voor jong en oud. Daar zorgvuldig en evenwichtig mee omgaan is van het grootste belang.'

Erik van Houwelingen

Portret Erik van Houwelingen

'Wij willen niet alleen uw pensioengeld goed beheren, maar u ook duidelijk uitleggen hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt en wat u van uw pensioenfonds kunt verwachten.'

Conchita Mulder-Volkers

Portret Conchita Mulder-Volkers

'Het is voor mij belangrijk dat elke deelnemer weet wat hij aan pensioen kan verwachten. Helder formuleren van boodschappen aan onze deelnemers is daarbij cruciaal.'

Xander den Uyl

Portret Xander den Uyl

'Als bestuurslid namens de gepensioneerden wil ik op een evenwichtige manier de belangen van alle deelnemers behartigen. Dat ik al lang aan ABP verbonden ben, is vanzelfsprekend een groot voordeel.'

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De functie in het bestuur en de commissies waarin iemand zit, bepalen samen de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding is maximaal € 100.000 per jaar. De vergoedingen van ABP zijn als volgt:

  • € 100.000: voorzitter
  • € 70.000: vice-voorzitters
  • € 60.000: overige bestuursleden
  • € 15.000: commissie beleggingsbeleid
  • € 10.000: commissie pensioenbeleid, risk en audit commissie 

Het bestuur van ABP wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Hoe wordt het bestuur ondersteund?