Bestuur

Ons bestuur bestaat in totaal uit 11 leden. Zij spreken namens onze werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Het bestuur bestaat uit:

  • één onafhankelijke voorzitter (geen stemrecht)
  • vier bestuursleden namens de werknemers
  • drie bestuursleden namens de werkgevers
  • drie bestuursleden namens de gepensioneerden

Nieuw bestuursmodel ABP

Vanaf 1 januari 2022 verandert ons bestuursmodel. Wat dit betekent, leest u in dit persbericht.

Corien Wortmann-Kool

Portret Corien Wortmann-Kool

'Ik wil mijn bijdrage leveren aan goede en eerlijke communicatie met onze deelnemers. Over zekerheden en onzekerheden. Zodat deelnemers weten wat ze wél en niet van ABP kunnen verwachten.'

André van Vliet

Portret André van Vliet
'Voor een goed pensioen is het nodig om beleggingsrisico’s te nemen. Het is belangrijk dat iedere deelnemer deze risico’s goed begrijpt. Het draait om een optimale balans tussen rendement en risico die aansluit bij de wensen en verwachtingen van onze deelnemers en hun werkgevers. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.'

Anne Gram

Portret Anne Gram
'Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verantwoord en nog duurzamer beleggen van het pensioengeld van onze deelnemers. Ik vind dat heel belangrijk omdat dat bijdraagt aan een goed pensioen in een leefbare wereld.'

Patrick Fey

Portret Patrick Fey

Secretaris

‘Transparantie, vertrouwen en verantwoording. Dat is mijn kompas. Miljoenen mensen moeten op het ABP kunnen bouwen voor een goed pensioen. Daar maak ik me sterk voor.’

Aldert Boonen

Portret Aldert Boonen

Tweede plaatsvervangend voorzitter 

'ABP staat voor grote uitdagingen. Een daarvan is het vergroten van het vertrouwen in ABP. Jonge en oude deelnemers moeten kunnen rekenen op een pensioen en weten waar ze aan toe zijn. Graag ga ik met iedereen aan de slag om dat doel te bereiken.'

Loek Sibbing

Eerste plaatsvervangend voorzitter

‘Duurzaam beleggen vind ik belangrijk. En onderzoek toont voortdurend aan dat duurzaam beleggen op de langere termijn écht goed rendement oplevert. Toch leeft nog steeds het idee dat duurzaamheid ten koste van rendement gaat. Dat beeld wil ik graag veranderen.’

Mariëtte Doornekamp

Portret Mariëtte Doornekamp
'Pensioen is meer dan kreten in de krant. Pensioen betekent sparen, beleggen, risico’s, het gemiddeld ouder worden van een ieder, solidariteit tussen oudere en jongere werknemers en nog veel meer. Wil je weten wat pensioen voor jou betekent zul je je er in moeten verdiepen. Krantenkoppen in de krant volgen geeft je geen inzicht.'

Krista Nauta

Portret Krista Nauta

Plaatsvervangend secretaris 

'Ik sta voor onze missie: Samen bouwen aan goed pensioen. Voor mij betekent dat vernieuwing mogelijk maken, zodat ons pensioen persoonlijker, duurzamer en eenvoudiger wordt!'

Conchita Mulder-Volkers

Portret Conchita Mulder-Volkers

Lid/voorzitter van de Commissie van Beroep

'Het is voor mij belangrijk dat elke deelnemer weet wat hij aan pensioen kan verwachten. Helder formuleren van boodschappen aan onze deelnemers is daarbij cruciaal.'

Xander den Uyl

Portret Xander den Uyl

'Als bestuurslid namens de gepensioneerden wil ik op een evenwichtige manier de belangen van alle deelnemers behartigen. Dat ik al lang aan ABP verbonden ben, is vanzelfsprekend een groot voordeel.'

Philip Stork

Portret Philip Stork
'Het bestuurslidmaatschap van ABP zie ik als een grote verantwoordelijkheid in deze woelige tijden. Graag wil ik mij inzetten voor een zo goed mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Zodat alle deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers een gerechtvaardigd vertrouwen in hun pensioenfonds kunnen hebben.'

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door het bestuur op basis van een overeenkomst van opdracht. De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding die gerelateerd is aan het aantal dagen waarop deze voor het bestuur actief is. De vergoeding bedraagt € 130.000,- op jaarbasis bij een vierdaagse werkweek.

De overige bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding van € 90.000 per jaar waarop een aanvulling van € 10.000 mogelijk is in geval er sprake is van een groot tijdsbeslag voortvloeiend uit het bestuurslidmaatschap. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de beide vicevoorzitters in het bestuur.

De vergoedingen zijn gebaseerd op door het bestuur vastgesteld beloningsbeleid waar het Verantwoordingsorgaan over heeft geadviseerd en de Raad van Toezicht mee heeft ingestemd.

Het bestuur van ABP wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Hoe wordt het bestuur ondersteund?

Lees meer over de nevenfuncties van de bestuursleden van ABP zoals beschreven in het jaarverslag 2020.
Hulp nodig?