Bestuur

Ons bestuur bestaat uit uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het gaat om:

  • drie uitvoerende bestuurders
  • twaalf niet-uitvoerende bestuurders
  • één onafhankelijk voorzitter
De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke professionals. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen onze werknemers (4 leden), werkgevers (5 leden) en gepensioneerden (3 leden). Zij houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Samen vormen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders het algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het pensioenfonds. Zij besluiten in het belang van ABP en zorgen voor een evenwichtige belangenafweging.

Nieuw bestuursmodel ABP

Per 1 januari 2022 is ons bestuursmodel veranderd. Wat dit betekent, leest u in dit persbericht. Of lees deze vragen en antwoorden.