Jaarverslag

Op 30 april 2018 presenteerden we het jaarverslag van 2017. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar.

Voor ABP was 2017 opnieuw een uitdagend jaar. We hebben grote stappen gezet in de vereenvoudiging van onze pensioenregeling, de financiële positie van het fonds is verder verbeterd en er is goede voortgang geboekt met de verdere invoering van ons beleid duurzaam en verantwoord beleggen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er nog veel werk te verzetten is. Want wij vinden het vertrouwen van onze deelnemers in pensioen nog steeds niet voldoende. U leest meer hierover in ons online jaarverslag.