Jaarverslag

Op 8 mei 2017 presenteerden we het jaarverslag van 2016. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar.

Voor ABP was ook 2016 een uitdagend jaar. De focus lag op het verbeteren van de financiële positie en op het, in overleg met sociale partners, werken aan vereenvoudiging van de pensioenregeling. U leest meer hierover in ons online jaarverslag.