Jaarverslag

Op 3 mei 2019 presenteerden we het jaarverslag van 2018. 2018 was een jaar met ups en downs. In de eerste drie kwartalen kende de financiële positie van ABP een stijgende lijn.

In het vierde kwartaal werd deze teniet gedaan door ontwikkelingen op de financiële markten en een dalende rente. Voor onze deelnemers betekende dat dat pensioenverhoging er de komende jaren niet in zit en dat de kans dat ABP de pensioenen moet verlagen in 2021 reëel geworden is. ABP heeft stappen gezet in 2018 om pensioen begrijpelijker en eenvoudiger te maken voor de deelnemer. Bekijk ons online jaarverslag of download het jaarverslag.