Beleggingsovertuigingen

3 mei 2021

Wij hebben een aantal beleggingsovertuigingen die leidend zijn voor het opstellen en implementeren van het strategisch beleggingsbeleid. Deze overtuigingen vormen de basis voor de inrichting van de organisatie en de verdeling van de beschikbare middelen. Ze zijn gebaseerd op academische inzichten, jarenlange ervaring en de huidige visie op de kritische succesfactoren voor de komende jaren. Een aantal ervan is nog steeds onderwerp van discussie in de beleggingswereld. ABP blijft deze principes daarom voortdurend evalueren. Onze beleggingsovertuigingen weerspiegelen hoe ABP tegen de wereld van beleggen aankijkt en hoe we daarin succesvol denken te zijn.

1. Risico, Rendement, Kosten en Duurzaamheid

‘De ABP-deelnemer heeft baat bij een evenwichtige besluitvorming op basis van weging van 4 criteria: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. ABP kan een optimale afweging maken tussen deze 4 componenten.’

2. Duurzaam en verantwoord beleggen

‘ABP kan verantwoord beleggen en de beleggingsportefeuille verduurzamen, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-risico-profiel van de portefeuille.’

3. Lange termijn horizon

‘Als pensioenfonds heeft ABP een lange termijn horizon die beleggingsmogelijkheden biedt die niet beschikbaar zijn voor beleggers die een kortere horizon hebben. Dit betreft zowel toegang tot private beleggingscategorieën als publieke beleggingsstrategieën met een langere beleggingshorizon.’

4. Markt efficiëntie

‘Financiële markten zijn niet volmaakt efficiënt. ABP kiest voor meer of minder actief management afhankelijk van de efficiëntie van de markt. Met actief management beoogt ABP extra beleggingsrendement te behalen of extra kosten te voorkomen.’

5. Beleggingsrisico

‘We moeten risico nemen om rendement te behalen op de beleggingen. Een hoger verwacht rendement gaat in de regel samen met een hoger verwacht risico.’

6. Diversificatie

‘De spreiding over verschillende beleggingscategorieën resulteert in een naar verwachting betere rendement-risico verhouding van de beleggingsportefeuille. Spreiding binnen beleggingscategorieën kan dit effect verder versterken.’

7. Kostenbewust

‘Toegang tot vooral private beleggingscategorieën, met een netto positief effect op de totale beleggingsportefeuille, brengt hogere kosten met zich mee. ABP is kostenbewust en vereist een toegevoegde waarde wanneer kosten gemaakt worden.’