Verplichtingen en rente

Om de hoogte van de verplichtingen te bepalen, moeten we gebruikmaken van de rekenrente. Die wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB).

Onder de verplichtingen vallen niet alleen de pensioenen die ABP op dit moment uitbetaalt, maar ook de pensioenen die we in de toekomst moeten uitbetalen. Het is daardoor een ingewikkelde rekensom om te bepalen hoe hoog onze verplichtingen zijn. De rekenrente is een belangrijke factor in deze rekensom.