Verplichtingen en rente

Om de hoogte van de verplichtingen te bepalen, moeten we gebruikmaken van de rekenrente. Die wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB).

Onder de verplichtingen vallen niet alleen de pensioenen die ABP op dit moment uitbetaalt, maar ook de pensioenen die we in de toekomst moeten uitbetalen. Het is daardoor een ingewikkelde rekensom om te bepalen hoe hoog onze verplichtingen zijn. De rekenrente is een belangrijke factor in deze rekensom.

Als de rente lager is, is ook het verwachte rendement lager. Daardoor zal het vermogen minder toenemen. Dat betekent dat we nu met hogere verplichtingen moeten rekenen om aan onze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden: we moeten meer geld reserveren.

De rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad. Een afname van de rente met 1%-punt leidt naar verwachting tot een afname van de actuele dekkingsgraad met 12%.

Hulp nodig?