Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

We proberen op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

Fusiebonussen bij Ahold

Een voorbeeld van onze invloed via aandeelhoudersvergaderingen is de fusiebonus bij Ahold. In 2016 is dit punt van de agenda geschrapt na brede kritiek van aandeelhouders, waaronder ABP. Wij vonden het onterecht dat bestuurders beloond zouden worden voor iets dat onderdeel is van hun normale werkzaamheden.

Mijnbouwbedrijven letten beter op klimaatverandering

Grote mijnbouwbedrijven als Rio Tinto, Glencore en Anglo American moeten meer rekening houden met klimaatverandering. Dat was het resultaat van een voorstel op de aandeelhoudersvergadering dat mede door ons was ingediend. Samen met andere grote beleggers hebben we meerdere van dit soort voorstellen ingediend die ervoor moeten zorgen dat mijnbouw- en nutsbedrijven in Groot-Brittanniƫ minder CO2 gaan uitstoten.