Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

We proberen op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

Beloningen bij Philips

Een voorbeeld van onze invloed via aandeelhoudersvergaderingen is dat Philips in 2017 een voorstel voor het verhogen van de commissarissenbeloningen van de agenda haalde, nadat wij daartegen bezwaar hadden gemaakt. De voorgestelde hoogte was niet in verhouding met de complexiteit van het bedrijf. Bovendien was de commissarissenbeloning een jaar eerder ook al verhoogd.

Energiereuzen bewegen na aandeelhoudersdruk

ABP is al jaren in gesprek met olie- en gasbedrijven over het klimaat. Langzaam maar zeker boeken we vooruitgang. Zo hebben we in 2017 samen met andere grote beleggers afgedwongen dat ExxonMobil voortaan elk jaar moet aangeven in hoeverre zijn beslissingen passen binnen de klimaatafspraken van Parijs. Dit was het resultaat van een voorstel op de aandeelhoudersvergadering dat we gezamenlijk hadden ingediend.