Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

Ook proberen we op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

ABP keert zich tegen nieuwe beloningsregels Ahold Delhaize

In 2019 sprak een groep Nederlandse beleggers, onder aanvoering van ABP, zich uit tegen het voornemen van Ahold Delhaize om de regels voor de beloning van het topmanagement te veranderen. Terwijl duurzaamheidsprestaties tot dan toe voor 20% meetelden in de bepaling van de beloning, werd dit in het plan verlaagd tot 15%. Ook veranderde Ahold Delhaize de groep bedrijven waarmee het de beloningen vergelijkt. Door bedrijven in de vergelijkingsgroep op te nemen die veel groter zijn en in andere markten opereren, kan het beeld ontstaan dat de beloning bij Ahold Delhaize achterblijft. De verandering van de vergelijkingsgroep leek vooral bedoeld om op termijn de beloning voor bestuurders te kunnen verhogen. Wij stemden tegen het beloningsvoorstel. Dit kon niet verhinderen dat het voorstel van de aandeelhouders groen licht kreeg: ruim 92% stemde voor.

Klimaatambities BP

Er was ook succes bij oliemaatschappij BP. Dat bedrijf moet van de aandeelhouders meetbare klimaatdoelen stellen voor de korte termijn en die koppelen aan de beloning voor het topmanagement. In mei 2019 stemden de aandeelhouders met grote meerderheid in met een voorstel dat – mede namens ABP – was ingediend door Climate Action 100+. Intussen heeft BP de klimaatambities weer verder aangescherpt. Wij zien de toezeggingen van bedrijven als BP, Repsol en eerder Shell als belangrijke signalen aan andere oliebedrijven.
Hulp nodig?