Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

We proberen op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

Geen goedkeuring voor beleid ING-top

Een voorbeeld van het uitoefenen van ons stemrecht is dat we in 2019 het bestuur en de commissarissen van ING geen goedkeuring hebben verleend voor het in 2018 gevoerde beleid. In 2018 nam de raad van commissarissen van ING twee belangrijke beslissingen waar grote maatschappelijke ontevredenheid over ontstond. Eerst was er de verhoging van de beloning van topman Ralph Hamers met meer dan 50%. Dit voorstel werd later onder grote druk van aandeelhouders en de politiek ingetrokken. Vervolgens was er het besluit om af te zien van maatregelen tegen de raad van bestuur na een recordboete van € 775 miljoen voor gebrekkige controle op witwaspraktijken. Wij hebben in 2018 stevige gesprekken gevoerd over de maatregelen die ING heeft genomen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Gesprekken met Shell leiden tot resultaat

In december 2018 kondigde Shell in een gezamenlijke verklaring met Climate Action 100+ aan elk jaar de klimaatdoelstellingen voor de komende drie of vijf jaar vast te stellen. Als die doelen niet worden gehaald, heeft dat gevolgen voor de beloning van de top van het bedrijf. ABP had hier samen met andere beleggers op aangedrongen bij Shell.  Shell loopt wat betreft het stellen van concrete CO2-doelstellingen voorop en kan als voorbeeld dienen voor andere bedrijven in de sector. Ook Total heeft toegezegd de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen.
Hulp nodig?