Ons standpunt

We zijn transparant over hoe wij beleggen. Lees in onze position papers en factsheets onze standpunten over diverse maatschappelijke thema’s.

Om zo goed mogelijk te beleggen maken we als pensioenfonds elke dag vele afwegingen en keuzes. Aan de ene kant gaan we voor een zo goed mogelijk resultaat voor onze deelnemers. Aan de andere kant willen we dat iedereen kan genieten van een wereld die schoon en prettig leefbaar is. Nu, maar ook later. Op onze site belangrijke keuzes ziet u voor welke lastige keuzes we soms staan. En wat onze duurzame dilemma's zijn.
Waar komt onze kleding vandaan? En wat vragen wij eigenlijk van kledingbedrijven? Lees onze factsheet over Beleggen in kledingbedrijven.
Grondstoffen hergebruiken en slim omgaan met afval is belangrijk voor een duurzame toekomst. ABP belegt graag in bedrijven die hierin vooroplopen, en zal hieraan in de toekomst steeds meer aandacht besteden. In de factsheet staat hoe ABP dit doet.
ABP houdt zich al een aantal jaar bezig met de aanpak van kinderarbeid in de cacaoteelt. Zeker in deze tijd van het jaar goed om eens stil te staan bij de productie van cacao. Lees wat ABP doet tegen kinderarbeid.
Grootschalige branden en ontbossing van het Amazonegebied beheersen al wekenlang de nieuwspagina’s. Daarmee staat het thema van verantwoord landgebruik weer hoog op de politieke agenda. Ook ABP neemt op dit vlak zijn verantwoordelijkheid. In deze factsheet leggen we uit hoe en waarom ABP een bijdrage levert aan dit belangrijke thema.
We beleggen in onze infrastructuurportefeuille al tien jaar niet meer in nieuwe steenkoolcentrales en dat gaan we ook niet meer doen. Bedrijven die hun kolencentrales verder uitbreiden, zien we als achterblijvers. Hierin beleggen we alleen als het bedrijf ons hun strategie laat zien waarin ze overgaan van fossiele naar duurzame energie. Of als het bedrijven zijn in ontwikkelingslanden die steenkool nodig hebben voor hun vooruitgang, hier geen goede alternatieven voor hebben, en voldoen aan de criteria van de Wereldbank (World Bank 2010). Meer hierover lees je in onze factsheet 'Beleggen in steenkoolbedrijven'.
Farmaceutische bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn, een van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen. Ook zijn ze onmisbaar voor medische innovatie en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sommige medicijnen onder druk. Patiënten en artsen krijgen bovendien soms te maken met agressieve of zelfs misleidende marketing. Hoe ABP omgaat met deze en andere kwesties lees je in deze factsheet ‘Beleggen in farmaceutische bedrijven’.
De mijnbouw levert onmisbare grondstoffen voor de producten die wij als consumenten elke dag gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan aluminium en ijzer. Of aan kobalt voor de accu van je smartphone. Maar de winning van grondstoffen kan ook tot problemen leiden op het gebied van mensenrechten, arbeidsveiligheid en milieu. Hoe ABP daarmee omgaat, lees je in onze factsheet Beleggen in mijnbouwbedrijven.
Fossiele brandstoffen als olie en gas blijven voorlopig nog nodig. We verwachten daarom dat ook de winning van olie uit teerzand voorlopig zal blijven bestaan. Benieuwd hoe olie uit teerzand wordt gewonnen? Of lees meer over de problemen waar teerzandbedrijven mee kampen.

Recent hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe we vaststellen waarin we niet meer willen beleggen. Hierbij gaat het om producten die per definitie schadelijk zijn voor mensen, waarop wij als aandeelhouder geen invloed hebben, die de wereld best kan missen en waarover internationale afspraken zijn gemaakt om ze uit te bannen. Palmolie valt daar niet onder. Bekijk in welke palmoliebedrijven wij precies beleggen.

We zijn ervan overtuigd dat de energiesector een belangrijk rol kan spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Onze invloed als grote belegger gebruiken we om de overgang naar een duurzamere energievoorziening te versnellen. Lees ook wat onze antwoorden zijn op uw vragen over klimaatverandering

In onze position paper over beloningsbeleid gaat het over de beloning van topmanagers van de bedrijven waarin wij beleggen en van de bedrijven die ons vermogen beheren.

In deze position paper gaan we meer in brede zin in op hoe wij als grote belegger omgaan met maatschappelijke thema's zoals armoede, economische ontwikkeling en veiligheid. U leest er meer over in deze position paper.

Hulp nodig?