Ons standpunt

We zijn transparant over hoe wij beleggen. Lees in onze position papers en factsheets onze standpunten over diverse maatschappelijke thema’s.

Om zo goed mogelijk te beleggen maken we als pensioenfonds elke dag vele afwegingen en keuzes. Aan de ene kant gaan we voor een zo goed mogelijk resultaat voor onze deelnemers. Aan de andere kant willen we dat iedereen kan genieten van een wereld die schoon en prettig leefbaar is. Nu, maar ook later. In onze factsheets ziet u voor welke lastige keuzes we soms staan. En wat onze duurzame dilemma's zijn.

Onze position papers bieden toegankelijke informatie over ons beleid voor een aantal relevante maatschappelijke onderwerpen en hoe we daar in de praktijk invulling aan geven.
Wanneer is vastgoed duurzaam? Hoe bepalen we of onze vastgoedbeleggingen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs? En welke beleggingen staan bloot aan klimaatrisico’s, zoals overstromingen of verzakkingen? Lees de antwoorden op deze en andere vragen in onze factsheet.
ABP belegt in een aantal bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie. Waarom doen we dit? En in welke wapens beleggen wij beslist niet? Lees onze factsheet.
Waar komt onze kleding vandaan? En wat vragen wij eigenlijk van kledingbedrijven? Lees onze factsheet over Beleggen in kledingbedrijven.
ABP wil in 2050 volledig klimaatneutraal beleggen. Waarom belegt ABP dan nog in olie- en gasbedrijven? En wat doet ABP om de overgang naar hernieuwbare energie te versnellen? Lees het in onze factsheet over Beleggen in olie- en gasbedrijven.
Grondstoffen hergebruiken en slim omgaan met afval is belangrijk voor een duurzame toekomst. ABP belegt graag in bedrijven die hierin vooroplopen. In de factsheet staat hoe ABP dit doet.
Nederland is een echt chocoladeland. Maar de productie van chocola heeft zijn keerzijde. Lees hier wat ABP doet tegen kinderarbeid in de cacaoteelt.
Grootschalige branden en ontbossing van het Amazonegebied beheersen regelmatig de nieuwspagina’s. Daarmee staat het thema van verantwoord landgebruik hoog op de politieke agenda. Ook ABP neemt op dit vlak zijn verantwoordelijkheid. In deze factsheet leggen we uit hoe ABP een bijdrage levert aan dit belangrijke thema.
We beleggen in onze infrastructuurportefeuille al tien jaar niet meer in nieuwe steenkoolcentrales en dat gaan we ook niet meer doen. Bedrijven die hun kolencentrales verder uitbreiden, zien we als achterblijvers. Hierin beleggen we alleen als het bedrijf ons hun strategie laat zien waarin ze overgaan van fossiele naar duurzame energie. Of als het bedrijven zijn in ontwikkelingslanden die steenkool nodig hebben voor hun vooruitgang, hier geen goede alternatieven voor hebben, en voldoen aan de criteria van de Wereldbank (World Bank 2010). Meer hierover lees je in onze factsheet 'Beleggen in steenkoolbedrijven'.
Farmaceutische bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn, een van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen. Ook zijn ze onmisbaar voor medische innovatie en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. In de huidige coronacrisis wordt dat eens te meer duidelijk. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sommige medicijnen onder druk. Patiënten en artsen krijgen bovendien soms te maken met agressieve of zelfs misleidende marketing. Hoe ABP omgaat met deze en andere kwesties lees je in deze factsheet ‘Beleggen in farmaceutische bedrijven’.
De mijnbouw levert onmisbare grondstoffen voor de producten die wij als consumenten elke dag gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan aluminium en ijzer. Of aan kobalt voor de accu van je smartphone. Maar de winning van grondstoffen kan ook tot problemen leiden op het gebied van mensenrechten, arbeidsveiligheid en milieu. Hoe ABP daarmee omgaat, lees je in onze factsheet Beleggen in mijnbouwbedrijven.

Bij de winning van olie uit teerzand komt veel CO2 vrij. Daarom bouwen we onze beleggingen in teerzandbedrijven af. Lees in onze factsheet hoe olie uit teerzand wordt gewonnen en hoe wij omgaan met risico’s op het gebied van klimaat, milieu en mensenrechten.

Palmolie is een veelzijdige natuurlijke grondstof die wordt gebruikt voor het maken van onder andere koekjes, shampoo en margarine. Maar de productie van palmolie kan negatieve kanten hebben, zoals ontbossing en aantasting van de biodiversiteit. In onze factsheet lees je wat we als verantwoorde belegger van palmoliebedrijven verwachten.
Wie belegt voor de toekomst, moet ook bijdragen aan een leefbare wereld in de toekomst. Daarom beleggen we duurzaam en verantwoord. Wil dat zeggen dat we alleen in ‘perfecte’ bedrijven zonder problemen beleggen? Doen we de juiste dingen? En gaan we snel genoeg? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in deze factsheet.
In deze paper gaan we in op ons nieuwe fiscale beleid. Ook geven we inzicht in vragen die wij hierover krijgen en het belang van belastingen voor onze deelnemers.

In onze position paper over beloningsbeleid gaat het over de beloning van topmanagers van de bedrijven waarin wij beleggen en van de bedrijven die ons vermogen beheren.

In deze position paper geven we onze visie op de energietransitie en leggen we uit hoe ABP daar in haar beleggingen mee omgaat. De nadruk ligt op onze beleggingen in energieproducenten en -leveranciers.
Hulp nodig?