Ons standpunt

We zijn transparant over hoe wij beleggen. In onze position papers en fact sheets staan onze standpunten over diverse maatschappelijke thema’s.

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. ABP is het daarmee eens. In 2020 willen we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% verkleinen. Wel verwachten we dat de overgang naar duurzaam geleidelijk zal gaan.

Als belegger vindt ABP het belangrijk dat palmolieproductie op een duurzame en verantwoorde manier plaatsvindt. In onderstaande fact sheet leest u hoe ABP belegt in palmoliebedrijven en hoe wij duurzame en verantwoorde palmolieproductie actief stimuleren.

Lees de position paper over duurzame palmolieproductie.

In onze position paper leest u meer over klimaatverandering en energiebeleggingen.
In deze position paper leest u meer over maatschappelijke thema's. In onze position paper over beloningsbeleid gaat het over de beloning van topmanagers van de bedrijven waarin wij beleggen en van de bedrijven die ons vermogen beheren.