Ons standpunt

We zijn transparant over hoe wij beleggen. In onze position papers en fact sheets staan onze standpunten over diverse maatschappelijke thema’s.

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. ABP is het daarmee eens. In 2020 willen we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% verkleinen. Wel verwachten we dat de overgang naar duurzaam geleidelijk zal gaan.

Als belegger vindt ABP het belangrijk dat palmolieproductie op een duurzame en verantwoorde manier plaatsvindt.

Wat is palmolie eigenlijk?

Palmolie is een veelzijdige natuurlijke grondstof die onder andere zit in: koekjes, shampoo, biobrandstof en margarine.

Hoe passen palmoliebeleggingen in ons beleid?

Recent hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe we vaststellen waarin we niet meer willen beleggen. Hierbij gaat het om producten die per definitie schadelijk zijn voor mensen, waarop wij als aandeelhouder geen invloed hebben, die de wereld best kan missen en waarover internationale afspraken zijn gemaakt om ze uit te bannen. Palmolie valt daar niet onder. Dit betekent dat we in palmoliebedrijven blijven beleggen zolang ze aan onze eisen voldoen.

Wat vragen wij van palmoliebedrijven?

Palmoliebedrijven waarin wij beleggen, vragen we om:

  • Lid te worden van het rondetafeloverleg over duurzame palmolie; 
  • Beleid te maken (en uitvoeren) om de grootste duurzaamheidsproblemen in de sector tegen te gaan; 
  • Eventuele misstanden meteen aan te pakken. 

Bekijk in welke palmoliebedrijven wij precies beleggen.

Pensioenfondsen hebben een verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering. Enerzijds omdat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben voor de waarde van hun beleggingen. Anderzijds omdat zij juist rekening moeten houden met de lange termijn.
Belangrijke rol voor energiesector

We zijn ervan overtuigd dat de energiesector een belangrijk rol kan spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Onze invloed als grote belegger gebruiken we om de overgang naar een duurzamere energievoorziening te versnellen. 

Lees ook wat onze antwoorden zijn op uw vragen over klimaatverandering

In deze position paper leest u meer over maatschappelijke thema's. In onze position paper over beloningsbeleid gaat het over de beloning van topmanagers van de bedrijven waarin wij beleggen en van de bedrijven die ons vermogen beheren.
Om zo goed mogelijk te beleggen maken we als pensioenfonds elke dag vele afwegingen en keuzes. Aan de ene kant gaan we voor een zo goed mogelijk resultaat voor onze deelnemers. Aan de andere kant willen we dat iedereen kan genieten van een wereld die schoon en prettig leefbaar is. Nu, maar ook later. Op onze site belangrijke keuzes ziet u voor welke lastige keuzes we soms staan. En wat onze duurzame dilemma’s zijn.