Hoe oefenen we invloed uit?

Een goed pensioen voor onze deelnemers. Nu en in de toekomst. Tegen betaalbare premies. Dat kan alleen door ons pensioenvermogen verstandig te beleggen.

Verantwoord aandeelhouderschap

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan. In dit overzicht staat met welke bedrijven wij in 2023 hebben gesproken en over welke thema’s.

We baseren ons aandeelhouderschap op 3 documenten:   

Ons stemrecht

We oefenen op verschillende manieren invloed uit op de bedrijven waarin we beleggen. Een belangrijk middel daarin is ons stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Dit recht proberen we bij elke vergadering te gebruiken. Na afloop van elke vergadering maken we bekend hoe we hebben gestemd.

Daarnaast is ABP als deelnemer aangesloten bij Eumedion, het Nederlandse platform voor corporate governance (goed ondernemingsbestuur). Deze instantie stelt zogeheten best practices op voor betrokken aandeelhouderschap. Deze best practices bieden Eumedion-deelnemers een leidraad voor hoe ze hun rol als aandeelhouder bij Nederlandse ondernemingen het best kunnen vervullen. Met onze vermogensbeheerder APG hebben we afspraken gemaakt voor wanneer er sprake is van verschillende of zelfs tegenstrijdige belangen.

Samenwerking

ABP is actief betrokken bij veel (duurzame) initiatieven. Op de volgende manieren is ABP actief betrokken: 

  • lidmaatschap van de organisatie; lidmaatschap van het bestuur; 
  • lidmaatschap van de adviesraad; engagement (verbetergesprekken) met ondernemingen; 
  • ondertekening van een initiatief, een pledge (belofte) of een statement (verklaring); 
  • wederzijdse kennisoverdracht. 

Lees hier meer over de samenwerkingen.