Hoe beleggen we?

We beleggen ons pensioenvermogen over de hele wereld in veel verschillende beleggingen.

Als het met een bepaalde soort beleggingen, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat, willen we voorkomen dat ons beleggingsrendement daar sterk onder lijdt. Daarom beleggen we in meer dan 100 landen, in duizenden verschillende beleggingen. Als we de pensioenpremies van onze deelnemers alleen maar zouden opsparen, levert dat onvoldoende op om de pensioenen van te betalen. Door te beleggen verwachten we op de lange termijn een rendement te halen van gemiddeld meer dan 5% per jaar.

Als pensioenbelegger nemen we bewust risico’s om rendement te kunnen behalen. Omdat wij wereldwijd beleggen, krijgen we te maken met onder andere wisselkoersrisico’s. Een ander risico is het renterisico. Het is erg belangrijk om deze risico’s goed te beheersen. We doen dat bijvoorbeeld door contracten met andere partijen af te sluiten. De contracten beschermen ons tegen bijvoorbeeld wisselkoersrisico’s.

Hoe behalen wij een zo goed mogelijk rendement tegen een aanvaardbaar risico?

Om dat voor elkaar te krijgen, combineren we verschillende soorten beleggingen met een hoger of een lager risico. We beleggen grofweg in:

  • 40% beleggingen met een laag risico. Deze hebben een laag, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen) 
  • 60% beleggingen met een hoger risico. Deze hebben een hoger, maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed).

We kiezen bewust voor beleggingen die voldoen aan onze visie op duurzaam en verantwoord beleggen. We beleggen niet in:

  • bedrijven die wapens maken die volgens internationale verdragen verboden zijn;
  • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden.

Wanneer de VN een land straft met een wapenembargo, beleggen we niet langer in staatsleningen van dat land.

Uitsluitingen tabak en kernwapens

Op 11 januari 2018 heeft ABP aangekondigd de producenten van tabak en kernwapens te gaan uitsluiten. We kondigden toen ook aan ernaar te streven om binnen een jaar al deze beleggingen (ca. € 4 mrd) verkocht te hebben. Deze lijst heeft als peildatum 1 januari 2019 en de uitsluitingen tabak en kernwapens zijn hierop dus terug te vinden.

Bekijk de lijst met uitgesloten bedrijven en staatsobligaties per 1 januari 2019

Elke drie jaar stelt het bestuur een strategisch beleggingsplan op. Hierbij wordt het bestuur geadviseerd door de bestuurscommissie beleggingsbeleid. Deze commissie ziet toe op de uitvoering van dit plan en adviseert het bestuur over allerlei beleggingszaken.

Bestuurscommissie beleggingsbeleid

De onderstaande externe leden zijn onafhankelijk van het pensioenfonds en worden benoemd op basis van hun specifieke ervaring en deskundigheid.

Bestuursleden
Externe leden
Geraldine Leegwater, voorzitter
Peter Wennink
Mariëtte Doornekamp
Theresa Whitmarsh
Carel van Eykelenburg
José Meijer
Xander den Uyl
Philip Stork

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissie beleggingsbeleid. Een team professionals werkt dagelijks aan:

  • het doorontwikkelen van het beleggingsbeleid;
  • het grip houden op de beleggingsrisico’s;
  • het geïnformeerd houden van het bestuur over belangrijke zaken die spelen op het gebied van de beleggingen.

APG Asset Management

Het daadwerkelijke beleggen gebeurt bij onze beleggingsorganisatie APG Asset Management (APG) en partijen die door hen gecontracteerd zijn.
  • APG rapporteert maandelijks over de wijzigingen in de beleggingsportefeuille en de veranderende risico’s;
  • Tevens adviseert APG bij de totstandkoming van ons beleggingsbeleid.

Als grote financiële instelling staat ABP onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). 

Bekijk ook de verklaring inzake beleggingen

Om u een goed pensioen te kunnen geven, halen we graag een goed rendement. Maar niet ten koste van alles. We willen dat iedereen kan genieten van een goed pensioen in een wereld die schoon en prettig leefbaar is. Nu, maar ook later. In ons beleggingsbeleid wegen criteria op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen daarom even zwaar als rendement, risico’s en kosten. Willen we investeren in een bedrijf? Dan kijken we altijd hoe dit bedrijf scoort op duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Dat betekent dat we belangrijke en soms ook moeilijke keuzes moeten maken als we besluiten ergens wel óf niet in te investeren.

Belangrijkekeuzes.nl

We vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn. Op de website Belangrijke Keuzes leest u over ons duurzame beleggingsbeleid, de keuzes die we daarin maken én hoe die tot stand komen. Ook kunt u er terecht voor nieuws en interessante cases. Bijvoorbeeld onze belegging in het Belgische Umicore. Dit was ooit een vervuilend mijnbouwbedrijf. Nu is het een wereldspeler in materiaaltechnologie en metaalrecycling.