• Contact

ABP bouwt beleggingen in producenten van fossiele energie af

Om de opwarming van de aarde te helpen beperken, en op aandringen van verschillende groepen deelnemers, hebben we besloten onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen af te bouwen. Op deze pagina leest u er meer over.

Voortgang van de verkoop

We werken aan het afbouwen van onze beleggingen in de producenten van fossiele brandstoffen. Lees hier meer. We hebben de feiten en cijfers over deze beleggingen op een rij gezet in een factsheet.

vragen en antwoorden

We bouwen onze beleggingen in producenten van fossiele energie af. Wat voor bedrijven vallen hier precies onder? Wanneer is een bedrijf onderdeel van de keten en wanneer niet?

Binnen de groep producenten van fossiele energie onderscheidt ABP 2 typen bedrijven:

1. Bedrijven die direct betrokken zijn bij de exploratie (het vinden van) en het produceren van fossiele energie uit kolen, olie en gas.

2. Bedrijven die indirect betrokken zijn bij de exploratie en productie van fossiele energie. Denk aan een bedrijf dat onderdelen levert voor booreilanden.

Meetbare criteria om beleggingen af te bouwen

Voor bedrijven uit de 1e groep geldt dat we onze beleggingen afbouwen als deze beleggingen meer dan 1% van hun inkomsten ontlenen aan exploratie en productie van fossiele energie.

Beleggingen in bedrijven uit de 2e groep bouwen we af als deze beleggingen 20% of meer van hun inkosten ontlenen aan fossiele-energie-activiteiten. Voor een aantal bedrijven maken we een uitzondering. Bijvoorbeeld omdat deze hard werken om de transitie naar duurzame energie te maken of omdat ze ons de mogelijkheid bieden duurzaam te beleggen in Sustainable Development Goals 7 en 13 (SDG's, werelddoelen voor duurzame ontwikkeling).

In het kort maken we uitzonderingen voor:

1.       Beleggingen in nutsbedrijven (bedrijven die van groot belang zijn voor de maatschappij, zoals elektriciteitsmaatschappijen) die tijd nodig hebben om hun energiemix te veranderen.

2.      Beleggingen die met hun inkomsten voor meer dan 50% bijdragen aan het behalen van SDG7 (duurzame en betaalbare energie) of SDG13 (in actie komen voor het klimaat).

3.     Bedrijven die minder dan 50% van hun inkomsten uit fossiele-energie-activiteiten halen én die door onafhankelijke wetenschappelijke bureaus worden erkend als partijen die in lijn opereren met het streven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.We willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Recente rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA)* en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten zien dat als we nu niet steviger ingrijpen de opwarming van de aarde te hard gaat. Een koerswijziging is daarom nodig, ook bij ABP. We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid. We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.

Het is inderdaad een ingrijpende beslissing. Maar die is nodig. We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten deze grote stap omdat we zien dat er echt meer vaart gemaakt moet worden. We zien onvoldoende kans om met onze invloed als aandeelhouder deze bedrijven de overstap te laten maken van fossiele naar duurzame energie.

ABP wil als aandeelhouder dit soort bedrijven stimuleren sneller de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie en meer maatschappelijk verantwoord te opereren. We kijken hierbij vooral naar bedrijven in de auto-industrie en luchtvaart en elektriciteitsbedrijven. We verwachten dat de gesprekken met deze grootverbruikers meer zal opleveren.

Ons klimaatbeleid baseren we op rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Maar natuurlijk staan we ook open voor vragen van betrokken deelnemers en werkgevers. De laatste tijd drongen verschillende groepen er bij ons op aan om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid en nemen de standpunten van deze verschillende deelnemersgroepen en werkgevers serieus.

We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.

Klimaatrisico’s zijn op termijn ook financiële risico’s. Ook De Nederlandsche Bank wijst daar op. Onze uitvoerder APG is een actieve belegger met veel kennis en ervaring. Al vele jaren op rij presteren zij boven de benchmark. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit voor ons en onze deelnemers gaan realiseren. Zij hebben dit scenario doorgerekend en verwachten op termijn geen negatief effect voor onze deelnemers.

Eind 2021 hadden we nog € 8,5 miljard belegd in aandelen en obligaties van bedrijven in de fossiele industrie, eind 2022 was dat afgenomen tot € 0,9 miljard. Het restant zijn aandelen en obligaties van bedrijven in opkomende markten. We streven ernaar deze beleggingen in de loop van 2023 te kunnen verkopen. Eind 2022 hadden we nog € 5,6 miljard aan illiquide beleggingen in de fossiele industrie. Deze beleggingen kunnen minder snel worden verkocht dan aandelen en obligaties. Illiquide beleggingen in de fossiele industrie zullen we de komende jaren verkopen. Als dat niet kan, gaat de belegging aan het einde van de looptijd uit de portefeuille. 

We willen het geld zoveel mogelijk herbeleggen in hernieuwbare energie en slimme oplossingen die bijdragen aan de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie. Daar moeten dan wel voldoende beleggingen van beschikbaar zijn. Onze beleggingskeuzes zijn altijd gebaseerd op een afweging van de factoren: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. 

In 2019 hebben we ANET, een energietransitiefonds, opgericht. Via ANET zet ABP een extra stap en investeren we in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren. Tegelijkertijd draagt het positief bij aan de energietransitie in Nederland. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers.

Zodra er nieuws is, delen we dat met u op onze site, in de nieuwsbrieven en via onze sociale media.