• Contact

Dit is hoe we beleggen in defensie

30 mei 2024

We beleggen al sinds jaar en dag in de defensie-industrie. Maar wat zijn dat precies voor beleggingen? En in wat voor bedrijven beleggen we dan? In dit artikel leest u er meer over.


Het is nog niet zo gemakkelijk om te zeggen wanneer een bedrijf onderdeel is van de defensie-industrie. Afhankelijk van welke definitie je hanteert, beleggen we tussen de € 400 miljoen en € 2 miljard in bedrijven die een bijdrage leveren aan de defensie-industrie. Waarom? Omdat een leefbare wereld ook een veilige wereld is. En omdat we willen dat ‘onze’ politie- en defensiemedewerkers de juiste hulpmiddelen hebben om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Bij elke belegging kijken we naar rendement, risico, kosten en duurzaamheid. 

We beleggen niet in verboden wapens

We houden ons bij het beleggen in de defensie-industrie aan duidelijke regels. Zo beleggen we niet in bedrijven die wapens maken die volgens de Verenigde Naties verboden zijn. Het gaat dan om bedrijven die clustermunitie, chemische of biologisch wapens, anti-persoonsmijnen of (belangrijke) onderdelen voor kernwapens maken. Ook beleggen we niet in landen waartegen de Europese Unie of Verenigde Naties en wapenembargo hebben afgekondigd. Als er sprake is van een wapenembargo mag een land geen wapens importeren. Vaak gebeurt dit als het land een gevaar is voor de wereldvrede. Tegen Rusland, dat in 2022 Oekraïne binnenviel, is bijvoorbeeld een wapenembargo van kracht. 

Wat is een bedrijf in de defensie-industrie?

Feit is dat er in de wereld maar heel weinig bedrijven zijn die alleen gericht zijn op defensie. De meeste van dit soort bedrijven leveren producten of onderdelen aan de verschillende sectoren. Het is dus nog niet zo gemakkelijk om te zeggen wat een typisch bedrijf in de defensie-industrie is.

Enkele voorbeelden van beleggingen in defensie

Robin Radar
Drones spelen een steeds grotere rol in het defensiebedrijf. Maar ook politie en brandweer maken steeds meer gebruik van onbemande vliegtuigjes. Het snelgroeiende Delftse Robin Radar is marktleider in radarsystemen om vliegende drones te detecteren, identificeren en te volgen. Het systeem kan van grote afstand drones van vogels onderscheiden en wordt geleverd aan legereenheden in binnen- en buitenland. Ook politiediensten gebruiken het systeem om het luchtruim in de gaten te houden bij belangrijke evenementen. Zo wordt Robin Radar bijvoorbeeld ingezet bij de aankomende Olympische Spelen in Parijs.

Kromhoutkazerne
De oude geniekazerne was dringend toe aan een opknapbeurt toen ABP het kapitaal ter beschikking stelde voor een grootscheepse renovatie. Nu is het terrein een multifunctionele en moderne campus voor kantoorpersoneel van de Landstrijdkrachten, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en Defensie Materieel Organisatie (DMO).
 
EclecticIQ
De digitaal meest bedreigde concerns en overheidsinstellingen ter wereld maken gebruik van het cybersecurity platform van deze wereldwijde speler. Het platform is in staat grote hoeveelheden data te analyseren om te bepalen of er sprake is van een (cyber)dreiging.  

Quantum Motion
Wat de échte mogelijkheden zijn van quantum computing is nog moeilijk voorstelbaar. Zeker is dat de komst van de supercomputers de wereld net zo zal veranderen als het internet dat deed. Voor defensie zal het een grote impact hebben op het versturen en ontcijferen van versleutelde communicatie, data-analyse en dreigingsdetectie. Hoewel de technologie nog experimenteel is, hebben zowel de NAVO als de EU Quantum Computing als een strategisch belangrijke opkomende technologie bestempeld die mogelijk doorslaggevend kan zijn in toekomstige defensiestrategieën.