Doel: betaalbare en schone energie van, voor en door Nederland

ABP gaat binnen Noordzeker samenwerken met energiecoöperaties
15 maart 2024

De windenergie van het samenwerkingsverband Noordzeker moet ten goede komen aan alle Nederlanders. Daarom willen we samenwerken met Nederlandse energiecoöperaties. Zo profiteren onze samenleving en economie het meest van de energietransitie. Daarvoor sluit Onze NoordzeeStroom, dat 700 energiecoöperaties vertegenwoordigt, zich daarom aan bij Noordzeker, het project waarbinnen we een grootschalig windpark op de Noordzee willen bouwen en exploiteren. 

final-step-bde8537eee

In het kort

  • Samenwerking met Nederlandse energiecoöperaties voor betaalbare, duurzame energie van, voor en door Nederland 
  • Past in het nieuw beleid om €10 miljard direct te investeren in Nederland
  • Overheid beslist later dit jaar welke partij het windmolenpark op de Noordzee mag bouwen


 

We geloven in de kracht van samen

“Wij geloven als pensioenfonds met 3 miljoen deelnemers in de kracht van samen”, aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. “We willen een groot windpark op de Noordzee exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland. Door lokale energiecoöperaties de mogelijkheid te geven mee te doen, zorgen we dat Noordzeker niet alleen ten goede komt aan onze pensioendeelnemers maar aan iedereen in Nederland die wil meedoen. Wind is van ons allemaal en daar moet iedereen in Nederland de vruchten van kunnen plukken.”

Speerpunt in nieuw beleid

Het ondersteunen van de energietransitie in Nederland is een van de speerpunten in ons nieuwe beleid en Noordzeker past bij die ambitie. In het nieuwe beleid willen we €10 miljard investeren in Nederlandse impactbeleggingen. Een deel hiervan moeten bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Daarmee doen we ook wat deelnemers van ons vragen. Bijdragen aan de overgang naar duurzame energie ziet 60% van onze deelnemers als hét thema waarop ABP impact moet maken. 

Energiecoöperatie: energie in eigen hand

Bij Onze NoordzeeStroom zijn zo’n 700 Nederlandse energiecoöperaties aangesloten. Een energiecoöperatie is een groep mensen in een gemeente of streek die samen willen vergroenen. Daarom slaan ze de handen ineen met buurtgenoten. Zo houden ze de lokale duurzame-energieproductie en distributie in eigen hand. Binnen Noordzeker wil ABP met partners SSE Renewables en APG een windmolenpark op zee bouwen en exploiteren in het Noordzeegebied IJmuiden Ver.  Samen met het Naturalis Biodiversity Center wil Noordzeker bij dit project werk maken van biodiversiteit op zee. Ook andere partijen dingen mee bij de aanbesteding van windgebied IJmuiden Ver. Later dit jaar maakt de overheid bekend aan welke partij zij de aanbesteding gunt.