Concept-transitieplan van sociale partners is klaar

8 maart 2024

ABP gaat op 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Werkgevers- en werknemersorganisaties (ook wel: de sociale partners) bepalen hoe dat gebeurt. Zij hebben de nieuwe regels nu uitgewerkt in een concept-transitieplan. 

In het concept-transitieplan staan afspraken over:

  • hoe de pensioenregeling voor ABP er vanaf 1 januari 2027 uit komt te zien, en;
  • hoe we overgaan naar de vernieuwde pensioenregeling.

Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met ABP. 

Hoe gaat het nu verder?

Eind maart praten de sociale partners in de Pensioenkamer met belangenverenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers. Dat gebeurt in het kader van het wettelijk hoorrecht. In dit overleg ligt het concept-transitieplan op tafel. Daarna vragen de sociale partners hun achterbannen of ze het met de plannen eens zijn. Dit gebeurt in het tweede kwartaal van 2024.

Wat is de rol van ABP?

Het bestuur van ABP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe regels. Het bestuur beoordeelt de plannen van de Pensioenkamer, zoals straks vastgelegd in het transitieplan, en neemt hierover in het komende najaar een voorlopig besluit.