Nieuw voor deelnemers: de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP)

29 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) van start gegaan. U kunt bij GIP terecht als u er samen met ABP niet uitkomt. De Ombudsman Pensioenen is sinds 1 januari onderdeel van GIP.

Goede manier oplossen

Wij doen ons best om uw klacht op een goede manier op te lossen. Maar het kan zijn dat u toch ontevreden bent met onze reactie op uw klacht.

Als u dat wilt, kunt u dan een geschil bij GIP indienen. GIP is onafhankelijk. De organisatie bemiddelt en oordeelt bij geschillen tussen pensioenfondsen en hun deelnemers. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

U vindt meer informatie op de website van Geschillen Instantie Pensioenfondsen

Het indienen van een geschil bij GIP

U kunt alleen bij GIP terecht als u:
 

  • eerst de volledige interne klachtenprocedure van ABP heeft doorlopen, of
  • als u na 12 weken van ons nog geen reactie heeft ontvangen.

Verder moet uw geschil gaan over de toepassing of uitvoering van het pensioenreglement.

Als u een geschil bij GIP neerlegt, kijkt GIP of zij uw geschil in behandeling kunnen nemen.