• Contact

Kwartaalupdate: hoe 2023 net even anders werd

ABP in het 4e kwartaal
25 januari 2024

Een onverwachte twist op het laatste moment. De laatste 3 maanden van 2023 liepen net even anders dan verwacht. Na 9 maanden gestegen te zijn, daalde de rente opeens heel snel. Hoe dat kan en wat de gevolgen zijn voor ABP, vertelt Thijs Knaap in de nieuwe Kwartaalupdate video.

Dekkingsgraad daalt

De dekkingsgraad profiteerde vorige jaar van de hoge rente. De dekkingsgraad is de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen). Bij stijgende rente worden pensioenen goedkoper; we hoeven minder geld in kas te houden om ze uit te betalen. Daardoor steeg de dekkingsgraad vorig jaar flink. De rentedaling plús de pensioenverhoging van 3,03% zorgde uiteindelijk voor een daling naar 110,5%. Nog steeds is daarmee voldoende geld in kas om alle pensioenen uit te betalen.

Maar beleggingen profiteren

Uiteindelijk droeg de lagere rente bij aan positief beleggingsresultaat en werd 2023 toch nog een goed beleggingsjaar. Over het laatste kwartaal boekten we een rendement van 9,3%, waarmee we €42,6 miljard winst over 2023 konden bijschrijven.