• Contact

‘Mooi dat de mogelijkheid bestaat’

Deeltijdpensioen: Hoe verder?
12 september 2023

Dolly Verheul maakte ooit de weloverwogen keuze om in deeltijd te werken. Want werken is leuk, maar er is meer in het leven. De keuze om met deeltijdpensioen te gaan maakte ze ook heel bewust. “Hierdoor heb ik nog contact met mijn collega’s. Ga ik nog altijd mee met nieuwe ontwikkelingen. En kan ik langzaamaan toegroeien naar het moment dat ik helemaal met pensioen ga.”

Op haar 60e verjaardag stond ze op het podium in cultuurcentrum Parnassos in Utrecht. Zingen is haar passie. Tussen het zingen door sprak ze haar vrienden toe. En terwijl ze daar stond, kwam opeens het besef dat ze eigenlijk al met pensioen zou kunnen. Vanaf 60 jaar ontvangen we nog geen AOW, maar met pensioen gaan is bij ABP wel mogelijk. Deelnemers kunnen ook een stukje van hun pensioen naar voren halen. “Vanaf dat moment ben ik erover gaan nadenken.”

Regie nemen

Inmiddels is Dolly bijna 66 en ontvangt ze naast haar salaris van ROC Midden-Nederland ook deeltijdpensioen van ABP. “Daardoor heb ik een stukje regie over mijn eigen leven. Het gevoel dat ik niet afhankelijk ben van wat de politiek voor mij beslist.”

De officiële pensioenleeftijd is de afgelopen jaren omhooggegaan. 67 is nu de leeftijd dat we in Nederland pensioen van de overheid, de AOW, ontvangen. De AOW-leeftijd gaat in 2028 verder omhoog naar 67 jaar en 3 maanden.

Het moment waarop de AOW ingaat staat los van het moment waarop het pensioen van het pensioenfonds van kracht wordt. De start van uw AOW kunt u niet kiezen. De start van uw pensioen bij ABP wel. Of zoals Dolly besloot, minder werken en een stukje pensioen naar voren halen. “Deeltijdpensioen kent wat mij betreft alleen maar voordelen. Het mooie is ook dat ik nog altijd pensioen opbouw over de uren dat ik nog werk.”

Pensioenopbouw

Dolly werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Met plezier, maar ze wilde niet tot haar 67e de druk ervaren die het werk met zich meebrengt. Deeltijdpensioen is wat haar betreft de oplossing. Het brengt rust en evenwicht in haar leven. En het houdt haar scherp en betrokken. “Zo is het goed te behappen.”

Ze is blij dat ze het zich financieel gezien kan veroorloven. Ze logde in op MijnABP om te zien hoe het voor haar zou uitpakken als ze een deeltijdpensioen zou aanvragen. “Dat vond ik allemaal heel duidelijk en overzichtelijk. Iedereen kan zo zien wat het betekent en een eigen afweging maken. Je moet niet denken: wat lever ik in? Je moet vooral kijken of je ervan kan rondkomen. En wat je belangrijk vindt.”

Vasthouden aan structuur

Dolly is blij met de mogelijkheden die het haar biedt. Ze heeft meer tijd voor zichzelf en haar kleinkinderen. Ze vindt dat meer ABP-deelnemers zouden moeten overwegen om met deeltijdpensioen te gaan. “Door hier gebruik van te maken, kan je toegroeien naar je pensioen. Je blijft langer fit. En ik denk dat het belangrijk is dat er structuur blijft in je leven. Ik denk dat heel veel mensen daar baat bij zouden hebben. En dat het de samenleving heel veel kan opleveren. Niet iedereen heeft een netwerk. In deeltijd doorwerken heeft veel voordelen. Ik zou het geweldig vinden als meer mensen daar oog voor hebben.”

Ze vindt ook dat werknemers het recht zouden moeten hebben om na hun pensioenleeftijd enige tijd door te werken. Het is dan volgens Dolly voor werknemers minder riskant om eerder deeltijdpensioen op te nemen. “Door vanaf je 60ste minder te kunnen werken én na je pensioenleeftijd langer door te werken, blijf je meer betrokken bij de samenleving. Je behoudt je netwerk en dat heeft een positief effect op je mentale en fysieke gezondheid. En dat werkt ook weer kostenbesparend voor de samenleving.”

Tips:

  •    Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij verschillende werkgevers? Log in op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van uw opgebouwde pensioen en AOW.
  •    Meer weten over uw pensioen bij ABP? U logt veilig en snel in met DigiD. In MijnABP kunt u uw persoonlijke gegevens zien en wijzigen. Hier kunt u ook checken wat u opbouwt aan pensioen en wat er geregeld is bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
  •    Op MijnABP kunt u ook zien wat verschillende keuzes betekenen voor uw pensioen. Zo kunt u ook de keuze voor deeltijdpensioen door laten rekenen..
  •    Gaat u minder werken? Dan kunt u vanaf uw 60e bij ABP vragen om uw pensioen voor een deel in te laten gaan om uw inkomen aan te vullen.
  •    Het voordeel van deeltijdpensioen is dat u pensioen blijft opbouwen voor het gedeelte dat u (nog) aan de slag bent.
  •    Omdat u als gevolg van deze keuze van twee partijen een inkomen ontvangt, moet u kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting toepast. Meer weten over de loonheffingskorting? Kijk op Belastingdienst.nl (Loonheffingskorting (belastingdienst.nl)