• Contact
Zeehonden uitrustend op het strand

ABP, SSE Renewables en Naturalis maken zich sterk voor biodiversiteit op zee

10 oktober 2023

ABP, SSE Renewables en Naturalis gaan samen werk maken van biodiversiteit op zee als onderdeel van het initiatief Noordzeker. Daarbinnen dingt ABP samen met APG en SSE Renewables mee naar de aanbesteding voor windenergiegebied IJmuiden Ver.


Naturalis is niet alleen een museum, maar ook het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren. Dat maakt het Naturalis voor ABP binnen Noordzeker een belangrijke partner. Windenergie is de energiebron van de toekomst; het is schoon, betaalbaar en duurzaam. Daarom wil de Nederlandse overheid dat er veel meer windenergie komt in Nederland, met name op de Noordzee. ABP ondersteunt die wens van harte en is de initiatiefnemer van Noordzeker, een coalitie die erop gericht is om een groot windpark op de Noordzee te realiseren.

 

‘Windenergie die goed is voor mens en natuur’

“Met Noordzeker hebben we de ambitie om een groot windpark op de Noordzee te exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland”, aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. “Daarom bundelen Noordzeker en Naturalis Biodiversity Center hun krachten om werk te maken van biodiversiteit, want we willen windenergie die goed is voor mens en natuur."

‘Noordzeker neemt biodiversiteit serieus’

Maaike van de Kamp-Romijn, plaatsvervangend algemeen directeur van Naturalis: “Er is nog veel onbekend over het leven in en boven de zee. Ook zien we dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. We zien in Noordzeker een samenwerkingsverband dat biodiversiteit serieus neemt. We kijken ernaar uit de komende tijd samen te werken in windpark IJmuiden Ver."

Dieren en planten van de Noordzee helpen beschermen

Voor Noordzeker is de samenwerking met Naturalis belangrijk. De Nederlandse overheid, die uiteindelijk bepaalt wie windpark IJmuiden Ver mag ontwikkelen, stelt hoge eisen aan duurzaamheid en ecologie (hoe verschillende dieren en planten samenwerken). Naturalis kan ABP helpen de dieren en planten in en boven de Noordzee maximaal te beschermen.

Steeds belangrijker

ABP laat, naast risico en rendement, natuur en biodiversiteit steeds sterker meewegen in haar beleggingsbeslissingen. Zo willen we dat bedrijven waarin we beleggen plannen maken om natuur en biodiversiteit zoveel mogelijk te beschermen.