Luuk Duijnkerke

ABP belegt € 50 miljoen in obligatie voor biodiversiteit op zee

Met deze belegging draagt ABP bij aan het herstel en behoud van biodiversiteit op zee
8 juni 2023

Met een belegging in een ‘blauwe’ obligatie in het Deense energiebedrijf Ørsted draagt ABP bij aan het herstel en behoud van biodiversiteit op zee. De bekendmaking valt samen met Wereld Oceanen Dag, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de invloed van de mens op het leven in oceanen en zeeën. 

Het grootste deel van de opbrengst van de obligatie is bestemd voor projecten die bijdragen aan het behoud en herstel van ecosystemen op zee. Hierbij gaat het onder andere om maatregelen om de leefomgeving van diersoorten te herstellen en het gebruik van ‘luchtbelgordijnen’ om geluidshinder bij de aanleg van windparken op zee fors te verminderen. Lawaai en trillingen onder water hebben grote impact op zeedieren zoals dolfijnen en walvissen, die gebruikmaken van geluidgolven om hun weg te vinden en met elkaar te communiceren. De rest van de opbrengst van de obligatie gaat naar het vergroenen van zeetransport. 

Blauwe obligatie

ABP is wereldwijd één van de grootste beleggers in groene obligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven, instanties en overheden voor het financieren van projecten die goed zijn voor klimaat en milieu. De uitgever van zo’n obligatie moet vooraf aangeven waarvoor het geld is bestemd. Ook moet eens per jaar verantwoording worden afgelegd over de uitgaven en wat daarmee is bereikt. ‘Blauwe’ obligaties zijn nog vrij nieuw en richten zich op het bijdragen aan gezonde zeeën en oceanen. Bescherming van het leven onder water is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Het is de eerste keer dat een energiebedrijf zo’n obligatie uitgeeft.

Aantrekkelijk rendement

De belegging van ABP in de obligatie bedraagt € 50 miljoen; in totaal heeft Ørsted € 100 miljoen opgehaald. De obligatie is ‘onderhands geplaatst’. Dit betekent dat de obligatie alleen kon worden gekocht door vooraf gekozen beleggers. Hierdoor konden wij met het bedrijf afspraken maken over de voorwaarden van de lening. ABP is een van de drie beleggers die de obligatie heeft gekocht. Doordat de obligatie onderhands is geplaatst, is het rendement hoger dan op een vergelijkbare obligatie. Overigens beoordeelt ABP alle beleggingen op rendement, risico en kosten en een verantwoorde bedrijfsvoering.

Ørsted, de uitgever van de obligatie, is het voormalige Deense staatsoliebedrijf. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een volledige gedaantewisseling ondergaan; alle activiteiten in olie en gas zijn afgestoten en tegenwoordig is Ørsted een wereldwijde marktleider voor windenergie op zee. Ørsted wil daarbij dat de activiteiten van het bedrijf meer positieve dan negatieve effecten op biodiversiteit hebben. ABP belegt al langer in Ørsted en heeft op die manier bijgedragen aan de transitie van het bedrijf.