roy erkens

Heeft u plannen voor onbetaald verlof?

Tip: maak vooraf afspraken over uw pensioenpremie
26 mei 2023

Een wereldreis, een boek schrijven, een studie volgen. Even geen werk. Daar droomt menig ABP deelnemer van. Maar let op, zo waarschuwt pensioenvoorlichter Roy Erkens: “Even geen werk, betekent niet ‘even geen pensioen’. Zolang u een arbeidscontract heeft, gaat uw pensioenopbouw door. En dus ook de betaling van uw pensioenpremie.” Met een goede voorbereiding voorkomt u verrassingen.

Verlof en pensioen: alles loopt gewoon door

Wie werkt in het onderwijs of bij de overheid, bouwt pensioen op bij ABP. Werkt u een tijdje niet? Dan loopt alles gewoon door. Dat staat in ons pensioenreglement. Pensioenvoorlichter Roy Erkens legt uit: “Het maakt niet uit waarom u verlof opneemt. Of dat nu is voor een lange vakantie, omdat u zwanger bent, omdat u meer vrije tijd wilt voor de kinderen, de zorg voor een familielid op u neemt of plannen hebt voor een sabbatical. Het gaat om dezelfde regels.”

Hoe werkt dat?

Uw werkgever houdt op uw bruto salaris pensioenpremie in. Dit bedrag maakt uw werkgever over aan ABP, samen met de bijdrage die de werkgever betaalt. Op uw loonstrook ziet u hoeveel euro u elke maand betaalt. Hoeveel uw werkgever betaalt, ziet u niet. Dat bedrag is meer dan het dubbele van wat u zelf betaalt. U betaalt 8,37% (militairen: 7,47%). Uw werkgever betaalt 19,53% (militairen: 17,43%).

Ook premie betalen bij (onbetaald) verlof

Roy: “Krijgt u tijdens het verlof salaris? Dan trekt uw werkgever de premie daar vanaf. Maar neemt u (langere tijd) onbetaald verlof op? Dan betekent dit dat u zélf de pensioenpremie moet betalen. En dat terwijl u geen salaris ontvangt. Wie zich dat vooraf niet realiseert, kan achteraf verrast worden door een gepeperde rekening.”

“Dat kan namelijk meer zijn dat u gewend bent”, legt Roy verder uit. “Want het gaat dan niet alleen over uw deel. U betaalt ook het deel van de premie dat de werkgever normaalgesproken betaalt.”

Rekenvoorbeeld premie

Een voorbeeld: u betaalt ruim € 200 aan pensioenpremie per maand. Dat ziet u als een inhouding op uw bruto salaris terug op uw loonstrook. Uw werkgever betaalt dan nog eens bijna € 467 per maand. In totaal is de pensioenpremie € 667 per maand.

Afspraken met uw werkgever

“Het kan zijn dat hierover in uw cao andere afspraken staan", aldus Roy. "Dan hoeft u misschien minder te betalen. Daarom is het altijd verstandig om vooraf met uw werkgever af te spreken hoe u de pensioenpremie gaat betalen.” 

U houdt recht op pensioen bij (onbetaald) verlof

Voor de pensioenpremie krijgt u ook wat terug:

  • geen onderbreking in uw pensioenopbouw over de periode waarin u verlof opneemt;
  • uw partner en kinderen houden recht op nabestaandenpensioen als u tijdens het verlof overlijdt, en;
  • u houdt recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als u tijdens uw verlof arbeidsongeschikt raakt. 

Uitzonderingen: tijdelijk een ander beroep

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u verlof opneemt, omdat u tijdelijk (in deeltijd) ergens anders gaat werken. Denk aan een politieke functie. Of als u bij de NAVO, de Verenigde Naties of de EU gaat werken. Dan gaat u ergens anders pensioen opbouwen. De pensioenopbouw bij ABP stopt (voor een deel). Dat heeft te maken met de belastingregels. Vraag bij uw werkgever na wat dit betekent voor u.

Meer weten?

Kijk in uw cao welke afspraken er gemaakt zijn rondom onbetaald verlof en het betalen van de pensioenpremie. Heeft u vragen over deze afspraken? Neem dan contact op met uw werkgever.