• Contact
mensen op kantoor

Er komen nieuwe regels voor pensioen

Eerste kamer stemt voor Wet toekomst pensioenen
31 mei 2023

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de regels voor pensioen beter passen bij deze tijd. De nieuwe regels gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar het stelsel is toe aan  onderhoud, om ook in de toekomst een goed pensioen te behouden. We worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. Ook kunnen pensioenfondsen nu de pensioenen niet altijd verhogen, ook al gaat het goed met de economie. Sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) en de overheid hebben daarom samen nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). 

Veel blijft hetzelfde

De sterke onderdelen uit het pensioenstelsel van nu blijven bestaan.

  • U krijgt straks gewoon AOW van de overheid. 
  • En u blijft pensioen opbouwen via uw werkgever. U krijgt dit pensioen vervolgens uw leven lang.
  • Mee- en tegenvallers blijven we samen delen. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. Of bij eerder overlijden of juist langer leven. Zo blijft pensioen voor iedereen betaalbaar en eerlijk.
  • Uw pensioen blijft zo stabiel mogelijk omdat we zorgen voor een gezamenlijke buffer. Uw pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen dus regels om te voorkomen dat pensioenen te hard kunnen dalen.
  • U ontvangt levenslang pensioen. Dat wordt betaald uit uw persoonlijk pensioenvermogen.

Er verandert nu nog niets

De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden u op de hoogte van de stappen die we zetten. En zodra we weten wat de nieuwe regels voor uw pensioen betekenen, laten we u dat weten.