• Contact
Gerrie Reintjens helpt met geldzaken

‘Inspirerende sessie over Nederland in een vergrijzende wereld’

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met ABP in gesprek over vergrijzing
15 maart 2023

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is afgelopen maandag op bezoek geweest bij ABP. De raadsleden vroegen input van ABP over vergrijzing, inflatie en klimaatbeleid. Ook spraken ze met onze medewerkers van het Klantcontactcentrum (KCC). “We zijn onder de indruk van de kwaliteit van de helpdesk.“

Wat doet de WRR?

De WRR gaat regelmatig op werkbezoek, ook in de regio. De werkbezoeken geven de WRR zicht op maatschappelijke kwesties die spelen. En bieden de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor adviestrajecten. De WRR heeft de taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. 

Gerrie Reintjes adviseert aan de keukentafel

Waarom kwam de WRR op bezoek bij ABP?

Ze deden afgelopen maandag een beroep op de deskundigheid van ABP. Ze stelden vragen over de vergrijzing wereldwijd, omdat dat relevant is voor een project waar de WRR op dit moment aan werkt. We leven allemaal langer. In Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Wat betekent dit voor onze samenleving, onze economie, ons werk en ons pensioen? Denk aan de protesten in Frankrijk rondom het verhogen van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Wat voor gevolgen heeft dat voor ons?

Tijdens een werkbezoek aan Limburg, was de WRR daarom op bezoek bij ABP. De raadsleden spraken met bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen en medewerkers van ABP, waaronder ook met medewerkers van het klantcontactcentrum. Als grootste pensioenfonds van Nederland denken wij natuurlijk ook na over wat vergrijzing betekent. Voor ABP en voor uw pensioen. Want als we allemaal langer leven, krijgen we ook allemaal langer pensioen. Pensioen van ABP krijgt u zolang u leeft. Het maakt niet uit hoe oud u wordt.

Dat heeft gevolgen voor de premie die werknemers en werkgevers betalen. Iedereen werkt nu ongeveer 1 dag in de week voor zijn pensioen. Wordt dit straks meer? Willen we dat? Wat moet ABP daarom doen? En welke rol ligt bij de overheid? 

Internationaal pensioen en vergrijzing

De WRR was vooral geïnteresseerd in de invloed van de vergrijzing in ándere landen op ons pensioen. Want in Nederland leggen werknemers geld in voor hun eigen pensioen voor later. Dat is dan een aanvulling op de AOW van de overheid. Andere landen regelen dat anders. Daar zijn mensen voor hun pensioen meer afhankelijk van de staat.

Invloed op ons pensioen

Toch hebben de problemen in andere landen invloed op ons, vertelde ABP aan de WRR. Want dit raakt de economie van die landen. En dat raakt op zijn beurt weer de Europese Monetaire Unie waar Nederland ook aan meedoet. 

Zicht gekregen in de dilemma’s waar ABP als belegger voor staat

Ook duurzaamheid stond op de agenda. Dit jaar schreef de WRR een rapport over de verdeling van klimaatkosten. ABP legde uit aan de WRR hoe zij in haar beleid met verduurzaming in de financiële sector omgaat. Dat we ervan overtuigd zijn dat we met duurzaam en verantwoord beleggen minstens hetzelfde rendement kunnen behalen. En ook dat dit juist op de langere termijn ook meer wordt. Want een goed pensioen heeft alleen waarde in een leefbare wereld. Lees hier meer over ons Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid.

Wat doet de WRR met de input van ABP?

De raadsleden van de WRR gebruiken de informatie om een advies op te stellen aan de regering. Er is al veel bekend over het effect van de vergrijzing in Nederland. Dit advies gaat in op het effect van de vergrijzing in andere landen op ons land.