mensen op kantoor

‘Begrijpelijkheid is een belangrijk aandachtspunt’

Eric van Boven, lid van het verantwoordingsorgaan van ABP
12 juni 2023

Naast zijn dagelijkse werk als HRM-manager in het UMC Groningen is Eric van Boven geregeld meer dan 1 dag in de week bezig met zijn rol in het verantwoordingsorgaan (VO). Hij werd in 2022 gekozen voor een derde termijn, als vertegenwoordiger van de werknemers. En hij was zelfs al betrokken bij de voorlopers van het huidige VO. Wij interviewden Eric voor ons jaarverslag.

“Dat pensioen ons verder brengt, is simpel: als je stopt met werken, wil je je leven kunnen voortzetten en aardige dingen blijven doen. Met alleen AOW is dat lastig. Via mijn rol in het VO wil ik meehelpen om ervoor te zorgen dat deelnemers een zo goed en zo eerlijk mogelijk pensioen krijgen. Wij denken en kijken kritisch mee met het bestuur. In 2022 bijvoorbeeld bij het verhogen van de pensioenen. Ik vind dat het bestuur dat goed heeft gedaan: na jaren zonder verhoging was er nu ruimte. Die heeft het bestuur weloverwogen gepakt, met een goede uitleg waarom.

Met de nieuwe regels moet het pensioen ook begrijpelijker worden voor deelnemers

De komende tijd is het vernieuwde pensioenstelsel een van mijn persoonlijke speerpunten. Het is belangrijk om de overgang van bestaande rechten naar nieuw kapitaal goed te regelen, zodat toekomstige generaties daar geen nadeel van ondervinden.

De grootste uitdaging is wat mij betreft de uitlegbaarheid: met de nieuwe regels moet het pensioen ook begrijpelijker worden voor deelnemers. Naast de evenwichtigheid voor alle doelgroepen zal het VO ook dat punt goed in de gaten houden. Er komen straks ook weer allerlei specifieke regels, en het is belangrijk dat iedereen snapt wat er gebeurt.”

Dit interview verscheen in ons jaarverslag over 2022.