Luuk Duijnkerke

ABP neemt Nederlands bedrijf voor energie-infrastructuur over

Opnieuw samenwerking met pensioenfonds OMERS
3 juli 2023

ABP wordt mede-eigenaar van het Nederlandse bedrijf Kenter. Kenter is een specialist in energie-infrastructuur voor bedrijven. Met de overname werkt ABP opnieuw samen met OMERS Infrastructure en leveren we een nieuwe bijdrage aan de overstap naar duurzame energie.

OMERS Infrastructure investeert namens OMERS, het ambtenarenpensioenfonds van Canada. Eerder werkten we ook al samen met het ‘ABP van Canada’ bij de overname van Groendus in november 2022. Dit Utrechtse bedrijf ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonne-energie-installaties bij bedrijven. Kenter levert oplossingen voor de energie-infrastructuur van bedrijven. Denk aan transformatoren, voorschakelapparatuur en meters. Het bedrijf heeft zo’n 25.000 klanten. Doordat Kenter en Groendus nu beiden dezelfde eigenaren hebben, kunnen ze beter samenwerken en kunnen bedrijven nog beter geholpen worden om hun CO2-uitstoot te verminderen om uiteindelijk uit te komen op ‘netto nul’.

‘Waarde voor onze deelnemers’

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP: “We investeren graag in Nederland om economische groei, werkgelegenheid en duurzame projecten te stimuleren. Ook wij willen bijdragen aan de energietransitie en we ondersteunen de klimaatdoelstellingen van ons land van harte. Daarom zijn grootschalige investeringen in de elektrificatie-infrastructuur nodig. Deze investering komt onze 3 miljoen deelnemers op verschillende manieren ten goede. Het draagt ​​niet alleen bij aan voldoende en duurzaam opgewekte energie in Nederland, maar genereert ook op de lange termijn waarde voor onze pensioendeelnemers.”