Test uw kennis over de nieuwe regels voor pensioen

Hoe goed bent u op de hoogte? Doe de pensioenquiz!
17 augustus 2023

U kunt het niet gemist hebben: de nieuwe regels voor pensioen komen eraan. Maar hoe goed bent u op de hoogte? Weet u waarom er nieuwe regels voor pensioen komen? En wie was de eerste pensioenminister? Test uw kennis over de nieuwe regels voor pensioen in 8 vragen. 

Wilt u de quiz nu invullen? Ga naar onderstaande vragen.

Het goede antwoord met uitleg vindt u onder elke vraag.

1. Er zijn nieuwe regels voor pensioen. Waarom eigenlijk?

A. Mensen wisselen vaker van baan

B. Pensioenen kunnen vaak niet verhoogd worden ondanks dat het goed gaat met de economie

C. Mensen wisselen vaker van baan én pensioenen kunnen vaak niet verhoogd worden, ook al gaat het goed met de economie

D. Om een andere reden

Het juiste antwoord is C: Mensen wisselen vaker van baan én pensioenen kunnen vaak niet verhoogd worden, ook al gaat het goed met de economie.

De overheid en vakbonden vinden dat de regels die er nu zijn niet meer goed passen bij deze tijd. Het is met die regels lastig de pensioenen te verhogen. Ook passen ze niet meer bij moderne tijd waarin mensen vaak van baan veranderen.

De nieuwe regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als je met pensioen gaat, blijf je jouw leven lang pensioen ontvangen. Je bouwt automatisch pensioen op door samen met je werkgever premie te betalen. 

2. Hoe oud wordt de gemiddelde Nederlander nu?

A. Mannen gemiddeld 80 en vrouwen gemiddeld 83

B. Mannen gemiddeld 76 en vrouwen gemiddeld 78

C. Mannen gemiddeld 73 en vrouwen gemiddeld 76

Het juiste antwoord is A: Mannen gemiddeld 80 en vrouwen gemiddeld 83.

De leeftijdsverwachting van Nederlanders neemt al jaren toe. Toen er een pensioenvoorziening kwam, lag de gemiddelde leeftijd veel lager dan nu.

Omdat Nederlanders steeds ouder worden, moet er ook steeds langer pensioen betaald worden. Ook daarom is het belangrijk dat Nederland een toekomstbestendig pensioenstelsel krijgt. 

3. Wie was Nederlands eerste 'pensioenminister'?

A. Carola Schouten

B. Jetta Klijnsma

C. Wouter Koolmees

Het juiste antwoord is A: Carola Schouten.

Carola Schouten was Nederlands eerste ‘pensioenminister’. Het (inmiddels demissionaire) kabinet vond pensioen zo belangrijk, dat er een aparte portefeuille voor gekomen is. Carola Schouten werkte als pensioenminister onder meer aan de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. Dat is de wet die het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk maakt. 

4. Naar verwachting komt er een nieuwe pensioenkeuze: het bedrag ineens. Wat is dat eigenlijk?

A. Als je al gepensioneerd bent, kun je een deel van je pensioen in 1 keer opnemen

B. Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je pensioen in 1 keer opnemen

C. Als je nog niet met pensioen bent, kun je een bedrag in 1 keer krijgen

Het juiste antwoord is B: Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je pensioen in 1 keer opnemen.

Als je met pensioen gaat, heb je keuzes. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in het begin van je pensioen een hogere uitkering te krijgen, en later een lagere. Je kunt naar verwachting binnenkort ook tot 10% van je opgebouwde pensioen opnemen, als je met pensioen gaat. Dat is een nieuwe keuze.

5. Ben je als werknemer verplicht om pensioen op te bouwen bij een werkgever?

A. Nee, je kunt ook kiezen voor meer netto salaris

B. Ja, dat is voor alle werknemers verplicht

C. Ja, maar alleen als je werkt in een bedrijf, een bedrijfstak of een beroepsgroep met een pensioenregeling

Het juiste antwoord is C: Ja, maar alleen als je werkt in een bedrijf, een bedrijfstak of een beroepsgroep met een pensioenregeling.

Het hangt van je werkgever, je beroep, en de sector waarin je werkt af of je pensioen opbouwt. In de meeste sectoren bouw je verplicht pensioen op via je werkgever. Dit blijft hetzelfde in het vernieuwde pensioenstelsel. 

6. Het vernieuwde pensioenstelsel wordt persoonlijker. Wat betekent dit voor jou?

A. Je pensioen mag je alleen nog aan jezelf uitgeven

B. Je kunt zelf kiezen waar jouw pensioen in wordt belegd

C. Je ziet hoeveel pensioen er voor jou persoonlijk is gereserveerd

Het juiste antwoord is C: Je ziet hoeveel pensioen er voor jou persoonlijk is gereserveerd.

Het vernieuwde pensioenstelsel maakt informatie over jouw pensioen persoonlijker. Je krijgt als deelnemer meer inzicht in hoe je ervoor staat. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen er voor jou persoonlijk is gereserveerd. Zo ben je voorbereid op de toekomst. 

7. Er is in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Vanaf wanneer moeten alle pensioenfondsen in Nederland werken volgens de nieuwe pensioenregels?

A. 2026

B. 2027

C. 2028

Het juiste antwoord is C: 2028.

Vanaf 2028 moeten alle pensioenfondsen in Nederland werken volgens de nieuwe regels. Maar pensioenfondsen kunnen er ook voor kiezen om eerder over te stappen.

2028 lijkt nog ver weg. De nieuwe pensioenwet is op 1 juli 2023 ingegaan. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen 5 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Met de afspraken in het pensioenakkoord sluit het pensioenstelsel beter aan op de huidige tijd. Mensen wisselen bijvoorbeeld veel sneller van werkgever dan 50 jaar geleden. 

8. Rond welke leeftijd krijg je waarschijnlijk AOW, als je nu – in 2023 – 30 bent?

A. 65

B. 69

C. 75

Het juiste antwoord is B: 69 jaar. 

Maar het is niet zeker. De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting van Nederlanders. Je precieze AOW-leeftijd weet je 5 jaar voordat je met pensioen gaat.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je op elk moment je verwachte AOW-leeftijd checken. 

Meer weten over de nieuwe regels voor pensioen?